Nieuws van het front

Opvangen

Terwijl uw favoriete Nieuwsbrief in elkaar gedraaid werd door mijn zeer gewaardeerde collega’s, bereikte onze fractie het bericht dat het college op heel korte termijn het stuk zal presenteren over de omvorming van vier Harderwijkse vakantieparken tot woonwijken. Daags erna werd ook een tipje van de sluier opgelicht in De Stentor met daarin een korte schets door wethouder De Jong. Die betoogde wat wij al jaren wisten: De verwachting dat Slenck & Horst, Ceintuurbaan, Dennenhoek en Onze Woudstee crème de la crème wordt voor de Harderwijkse toeristische sector is een utopie. Het is beter voor Harderwijk als de bestemmingsplannen worden aangepast tot een realistische insteek. Er een mooie plek om te wonen van te maken, is de insteek. Uiteraard.

Na jarenlang touwtrekken, debatteren, vergaderen, actievoeren zowel voor als achter de schermen, is het onze partij gelukt om van de vakantieparkenproblematiek een gezamenlijk agendapunt te maken. We overtuigden onze coalitiepartners om het taboe op te heffen en flinke stappen te gaan zetten. Zij hebben dat uitstekend opgevangen. Dat resulteerde vanaf de start op 8 december 2014 in een drukbezocht taveerne in een mooi en sterk samenspel tussen raad, college, ambtenaren en vooral de betrokkenen dat, ondanks de grote financiële hobbels die er nog zijn, langzaam leidde tot de naderende besluitvormingen.

Wordt uiteraard vervolgd…

Afvangen

Eerder berichtte ik hier over VANG. Van Afval Naar Grondstof. Grondstoffen worden schaars en het aantal kilo restafval wat wij als Harderwijkers in de grijze containers gooien is met zijn 208kg per persoon per jaar nogal aan de hoge kant. In Ermelo ligt het aantal op 110kg en in Putten zelfs op 80kg per persoon per jaar. Veel van wat in de grijze container zit, kan worden hergebruikt. En daarom is het de bedoeling dat we nog beter ons afval gaan scheiden.

Het college wilde al heel snel hiermee aan de slag: op 1 januari 2018 wilde de wethouder al met prijsdifferentiatie gaan werken. Dat wil zeggen: wie zijn container vaker aan de weg zet, moet meer betalen. Mensen zouden dan vanzelf wel gaan nadenken over het scheidingsgedrag. Daar hebben wij samen met de VVD de hakken in het zand gezet. Hoe kun je nu een besluit over een onderwerp als afvalscheiding, een onderwerp dat elk Harderwijks huishouden raakt, zo bot en zo snel doorvoeren zonder open discussies te houden over hoe je afvalvermindering het best kunt bewerkstelligen? Er leefden zoveel vragen over dit stuk dat we besloten om een debat erover te eisen.

Tijdens dat debat werd duidelijk dat SHA en de VVD niet alleen stonden in hun bedenkingen. Enkel de Christen Unie bleef het onvoldragen dossier met hand en tand verdedigen. De wethouder trok zijn conclusie en besloot het doorvoeren uit te stellen en weer opnieuw met de raad in gesprek te gaan. Dan zullen wij opnieuw hameren op open discussies waarbij we een open geest verwachten over de diverse denkbare inzamelmethoden. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan de vuilniszakken in Putten. Ja, ouderwetse vuilniszakken. Dat klinkt heel primitief maar Putten doet het qua afval scheiden het beste in de gehele regio. Tot nu toe wil Harderwijk niets weten van het ter discussie stellen van de kliko’s. Dat heeft eerder te maken met lopende contracten dan met serieus het beleid tegen het licht houden. In die zin is het dapper dat de wethouder het stuk heeft teruggetrokken en opnieuw het gesprek aan zal gaan.

Harderwijk Anders