Nieuws van het front

Nieuws van het front

Onlangs bracht de commissie Beleid Algemeen een bezoek aan de Dennenhoek, Ceintuurbaan en Slenck & Horst. Daar hebben de woordvoerders van alle raadsfracties kennis kunnen nemen van de vergevorderde plannen van deze parken.

De Dennenhoek dat zich gaat richten op arbeidsmigranten, de Ceintuurbaan dat zich gaat richten op duurzaamheid en Slenck & Horst dat vooral wil blijven wat het nu is. De parken zijn al zover dat de uitgangspunten voor een nieuw bestemmingsplan al (zo goed als) gereed zijn.

Heel terecht dat onze fractie er tijdens onze ledenvergadering fijntjes op gewezen werd dat er nog meer parken zijn dan de eerder besproken drie.

Onze Woudstee is ook een groot park met vergelijkbare uitdagingen. Waarom zijn zij niet bij besprekingen met de gemeente Harderwijk en de raad? We hopen er met de fractie snel op bezoek te kunnen om daar antwoorden op te vinden zodat Onze Woudstee niet achterblijft in het traject Vitale Vakantieparken. De bal ligt nu echt bij de parken en zij moeten zo eensgezind als mogelijk de boer op.

Verder heeft onze fractie nog vragen gesteld over het effect van het arrest van de Hoge Raad dat stelt dat de gemeente Ermelo en Arnhem jarenlang onterecht OZB hebben geīnd op recreatiewoningen. Zou dit arrest gevolgen hebben voor Harderwijk? Als dat zo is, staan de noodzakelijke geluidsweringen er vast in een oogwenk. Zover is het natuurlijk nog niet. Het College gaat nog antwoorden en dan kom ik bij u terug. Schroomt u vooral niet om in de tussentijd mij te benaderen met vragen en suggesties.

Edwin Enklaar

Harderwijk Anders