Motie SHA regelt nadere rapportage situatie Estrado

estrado

Donderdag 28 november heeft Stadspartij Harderwijk Anders tijdens een raadsvergadering een motie ingediend met betrekking tot poppodium Estrado. Stadspartij Harderwijk Anders was van meet af aan voorstander van een poppodium in Harderwijk maar heeft vraagtekens bij het functioneren ervan. En dat geldt voor meer partijen want de VVD, het CDA en Gemeentebelang dienden de motie samen met ons in.

Estrado verkeert momenteen financieel in zwaar weer en was bijna failliet ware het niet dat de gemeente Harderwijk er meer geld in gaat pompen. Er is een reddingsplan gemaakt waarbij het cluster “Podia” 25000 euro extra per jaar gaat krijgen ten behoeve van het poppodium. Estrado is inmiddels onderdeel geworden van het cluster “Podia” waaronder ook het theater en de Catharinakapel vallen.

In 2010 en 2011 kreeg het poppodium ook al extra subsidie om te professionaliseren. Dat is echter niet gelukt, dat constateerde ook de lokale rekenkamercommissie die begin dit jaar een rapport uitbracht over Estrado. In dat rapport werd de aanbeveling gedaan om verder onderzoek te doen omdat er nog veel vragen onbeantwoord waren gebleven voor de rekenkamercommissie en sommige informatie nieuwe vragen opriep. Dat advies werd niet opgevolgd door het college en ook niet door de gemeenteraad. Stadspartij Harderwijk Anders was destijds de enige voorstander van verder onderzoek. Zelf een benchmark die weinig geld kost was niet wenselijk volgens het college en de overige partijen.

Stadspartij Harderwijk Anders wil geen faillissement maar wil wel een goed functionerend poppodium. Om die reden roepen SHA en de eerder genoemde partijen het college via de motie op om in februari met een rapport te komen waarin wordt aangegeven hoe het dreigende faillissement ontstaan is, hoe voorkomen kan worden dat dit weer gebeurt en hoe het verbeterplan er uit ziet. Ook willen de partijen weten hoe het college de verbeterplannen gaat monitoren.

Wethouder de Kleine ontraadde de motie omdat volgens hem de financiele gegevens pas in de loop van volgend jaar bekend zullen worden en hij dan nog niet in februari met een rapport kan komen. Stadspartij Harderwijk Anders vindt dat onzin. De wethouder heeft zelf aangegeven dat het poppodium bijna failliet was gegaan. Dat is voor ons voldoende om in februari over dit rapport te kunnen beschikken. Popbeleid zou maar zo een verkiezingsitem kunnen worden!

Harderwijk Anders