Mondelinge vragen SHA over faillissement SWO

Stadspartij  Harderwijk  Anders zal aanstaande donderdag tijdens de raadsvergadering vragen stellen over het faillissement van SWO (Stichting Welzijn Ouderen). De partij wil van de wethouder we ten of het college had kunnen weten dat de SWO mogelijk failliet zou kunnen gaan.  De Algemene Hulpdienst en Welzijn  op Maat hebben immers niet voor niets vorig jaar de stekker uit het toenmalige fusieproces getrokken. Dat gebeurde op basis van een onderzoek naar, met name, de financiële positie van de SWO. SHA heeft meerdere malen om dit rapport gevraagd maar heeft het nooit gekregen. Meest prangende vraag is natuurlijk hoe de periode tot aan 1 januari 2014 overbrugd gaat worden. Per die datum neemt de welzijnsinstelling Zorgdat de activiteiten en subsidies over.

SHA wil ook weten of de wethouder gaat proberen een deel van  de al betaalde subsidie terug te vorderen via de aangestelde curator. Er wordt immers twee maanden lang geen prestatie geleverd door SWO. De deuren van de wijkhuizen zijn nu dicht en  de bezoekers en gebruikers  van de wijkhuizen  willen vooral weten of en wanneer de deuren weer opengaan. Dat wil SHA ook weten.

Stadspartij Harderwijk Anders is tot slot ook benieuwd  wat het college gaat doen om  situaties als die  van SWO in de toekomst te voorkomen.

Harderwijk Anders