Mening van… Wouter Molendijk

Mening van… Wouter Molendijk  

Ben ik / zijn wij: idealist of realist?

Beide uiteraard, want zonder idealisme kun je geen richting bepalen en zonder realisme bereik je in de politiek niets. Waarom stel ik de vraag? Omdat de laatste zin in onze “profielschets” nogal idealistisch is, en daarmee afwijzende reacties oproept bij sommige realisten die het dagelijkse politieke handwerk verrichten. Die laatste zin is:

Bij nieuwe onderwerpen met een grote impact mag het gemeentebestuur pas een besluit nemen nadat de bevolking gehoord is.

Het idealisme achter deze zin is dat wij de democratie als leidend beginsel bij onze staatsinrichting in ere willen houden. In een democratie doet de mening van de bevolking ertoe. De aanleiding voor deze zin was de beslissing van de burgemeester om een AZC (asielzoekerscentrum) in onze gemeente mogelijk te maken, een beslissing die hij bevoegd is om te nemen, is mij verteld. Uiteraard gaat de burgemeester daarvoor rugdekking organiseren eerst bij de wethouders en daarna bij de fractievoorzitters. Maar dus niet bij de bevolking. Dit is een voorbeeld van zo’n nieuw onderwerp met een grote impact. Ik stel dit dan ook aan de orde om van deze situatie te leren. Willen wij dat het een volgende keer weer zo gaat als zo’n onderwerp zich plotseling voordoet?

Ik begrijp heel goed de realisten die erop wijzen hoe het in andere gemeenten behoorlijk verkeerd is gegaan waar men over een AZC wel de bevolking gehoord heeft. Mijn antwoord is dan: dat betekent niet dat het dus hier in Harderwijk ook verkeerd zou zijn gegaan. Het betekent wel dat je zo’n proces zeer goed moet voorbereiden en zorgvuldig moet uitvoeren. Dan is de winst die je kunt boeken: een groter vertrouwen in de democratie, iets dat we best kunnen gebruiken.

Ik kan me zelfs voorstellen dat ik het (als ik hier burgemeester zou zijn) ook zou doen zonder de bevolking te horen. Maar dan is er wat mij betreft wel heel veel uit te leggen, en ook dat kan heel positief uitwerken.

Moet bovenvermelde zin in onze profielschets blijven staan omdat dat ons ideaal is? Of moet die zin eruit omdat ie te lastig is bij het voeren van een realistische politiek? Mijn antwoord zal jullie niet verrassen: natuurlijk moet die zin erin blijven! Die geeft richting aan ons democratisch handelen. En natuurlijk moeten we ook realistisch blijven en in sommige gevallen zeggen: helaas pindakaas, hier kunnen we ons ideaal niet verwezenlijken, maar we gaan ons uiterste best doen om er in de buurt te blijven.

Wouter Molendijk

P.S. Reacties stel ik zeer op prijs! Een discussie over deze lastige materie past wel in dit medium w.molendijk@worldonline.nl

 

Harderwijk Anders