Krijgt Harderwijk dan eindelijk een broedplaats?

Onlangs stelde Stadspartij Harderwijk Anders een (rond)vraag naar de stand van zaken van de realisatie van de zo gewenste broedplaats van de creatieve sector in Harderwijk. Het antwoord is binnen!

Het college van burgemeester en wethouders laat weten dat er in het afgelopen half jaar met de initiatiefnemers voor de broedplaats is gesproken over een inrichtingsplan in het beoogde pand aan de Deventerweg. Er is ook gekeken naar het opstellen van een concept huurovereenkomst, het duidelijk krijgen van de bestemmingsplantechnische mogelijkheden en er zijn afspraken gemaakt over door de gemeente uit te voeren (interne) bouwwerkzaamheden. Het plan wordt nog getoetst aan de brandveiligheideisen en de eisen van het Bouwbesluit. Vervolgens zal een en ander financieel worden doorgerekend en zullen er nadere procedurele afspraken worden gemaakt.

Het college verwacht dat er in het derde kwartaal van dit jaar met de werkzaamheden kan worden gestart en dat die in het vierde kwartaal van 2013 worden afgerond. Begin volgend jaar kan het pand dan in gebruik genomen worden tenminste….

als er geen gekke dingen komen qua kosten die met de brandveiligheideisen te maken hebben. In dat geval is het inrichtingsplan financieel niet haalbaar en zal de broedplaats op deze plek niet gerealiseerd kunnen worden.

Harderwijk Anders