Jeugd van tegenwoordig/ Stap vooruit

Ondanks dat je in de gemeenteraad sinds de laatste verkiezingen meer jongere raadsleden ziet zitten dan in de periodes daarvoor, kan je wel zeggen dat jongeren behoorlijk onder vertegenwoordigd zijn in de Harderwijkse politiek. Ook binnen onze fractie en hele partij is dit het geval, na Babet ben ik de jongste, terwijl ik toch ook al 36 ben. En dat terwijl we met zijn allen toch vinden dat we meer jongeren binnen de partij moeten halen. De grote vraag is dan natuurlijk, hoe doe je dat?

Ik denk dat we de huidige structuren die we in de partij hebben los moeten laten om meer jongeren bij de lokale politiek te betrekken. Op dit moment werken we met een lidmaatschap binnen de partij, en volgens mij binnen alle partijen. Mijn stelling is dat dit afstotend werkt. Waar of niet, een (lokale) politieke partij staat vaak bekend als een stroperige discussieclub, waarbij je nu niet direct enthousiast wordt bij de gedachte om daar bij te horen. Zelf had ik die gedachte ook toen ik benaderd werd om me aan te sluiten bij SHA. Gelukkig bleek in de praktijk dat ik vooral een club energieke enthousiaste mensen aantrof. Toch heb ik ook nu nog wel eens het gevoel dat het allemaal wat efficiënter kan, al zal dat vooral liggen aan mijn eigen ongeduld.

Hoe dan wel?
Ik ben er van overtuigd dat jongeren zeker belangstelling hebben voor wat er gebeurt in hun stad, en daar ook zeker een mening over hebben. En die mening willen ze ook echt wel geven, je hoeft social media maar te checken en je vindt er meningen in overvloed. Daarbij is men wel kieskeurig over de onderwerpen waar het over gaat. Sommige zaken interesseert ze niet, andere des te meer. Het punt is dan ook dat we ze moeten betrekken op de punten waar ze een mening over hebben en daar ons voordeel mee doen. Overigens is dit iets dat wat mij betreft voor alle leeftijden geldt.

In de praktijk zie ik het als volgt: er is een kleine kern uit het fractieteam dat de onderwerpen en verantwoordelijkheden onderling verdeelt. Gekoppeld aan deze kernleden zie ik een schil van mensen (jong en oud) die op onderwerp-niveau hun mening, visie en kennis kunnen delen. Dit hoeven zeker geen partijleden te zijn, zelfs lidmaatschap van een andere partij zou voor mij geen belemmering zijn, het gaat er vooral om de beste ideeën binnen te krijgen.

De kernfractieleden worden zo maximaal gevoed vanuit de samenleving (want we zijn geworteld in de samenleving, toch?) en baseren de standpunten van de partij op deze input. Tegelijkertijd is dit een mooie structuur om bijvoorbeeld je partijprogramma op te zetten en up to date te houden. En omdat je mensen vraagt om op hun eigen interessegebied input te geven, zijn ze makkelijker te motiveren om hun steentje bij te dragen. Bijkomend effect zou zomaar kunnen zijn dat mensen (jongeren?) enthousiast worden voor de partij en dan nog lid worden ook 🙂

Uiteraard vergt dit wel een hele actieve benadering vanuit de fractie, het bestuur en de leden om deze schil van mensen aan te leggen en te onderhouden. Maar op de langere termijn geloof ik dat dit ons heel veel op kan leveren.

Zit ik er naast? Of juist niet en wil je je melden om op jouw gebied je steentje bij te dragen? Mail me vooral: tromp.gerwin@gmail.com.

Stap vooruit

Na de zomer zal ik een stapje terug doen binnen het fractieteam, ik heb besloten niet meer de rol van raadsopvolger in te vullen. Toch is de titel van dit stukje de juiste titel, aangezien dit voor het fractieteam een stapje vooruit gaat zijn. De reden dat ik stop als raadsopvolger is dat ik zelf vind dat ik de rol onvoldoende goed in kan vullen op dit moment, en dat heeft dan weer twee oorzaken. 

De eerste is dat het afgelopen jaar nogal wat verandering heeft gebracht in mijn privéleven, gelukkig heel positief. Onze dochter Gioya is in december geboren en sinds september heb ik een eigen onderneming. Beiden gaan gelukkig heel goed, maar kosten de nodige tijd. In combinatie met mijn activiteiten bij Stichting Underground Harderwijk ben ik er zoveel tijd mee kwijt dat ik merkte dat ik me niet volledig meer in kon zetten voor Harderwijk Anders als raadsopvolger. Niet zoals ik het zelf zou willen in ieder geval.

De tweede reden is dat we met stichting Underground bezig zijn met een aantal hele gave ontwikkelingen, nog aangevuld met de mooie samenwerkingen die er nu in het kader van Stad als Podium lopen. De komende periode moeten die allemaal verder ontwikkeld worden. Aangezien ik als raadsopvolger in de commissie samenleving zat, begon dit wat te schuren op gebied van belangenverstrengeling. Het heeft zeker nooit daadwerkelijk tot een probleem geleid, maar vooruit kijkend kan ik niet uitsluiten dat er in de raad dossiers langs gaan komen die betrekking hebben op mijn activiteiten voor stichting Underground. Het is daarom verstandig om niet in de positie te komen waarbij men kan denken aan belangenverstrengeling.

 

Waarom is dit een stap vooruit? 
Vooral omdat Henk Motshagen mij gaat vervangen als raadsopvolger. Met al zijn ervaring, kennis en kunde wordt het daar alleen maar beter schat ik zo in. Verder is het niet zo dat ik niks meer zal doen voor de partij, ik zal me vooral meer focussen op zaken die beter te combineren zijn met mijn andere activiteiten. Uiteraard zal ik op de gebieden waar ik wat van vind en weet mijn input geven en zo wellicht al in de structuur kan meedraaien die ik voorstel in mijn stuk elders in de Nieuwsbrief. Daarnaast zal ik me rondom communicatie, en verkiezingsprogramma in gaan zetten voor Harderwijk Anders.

Jullie zijn nog niet van me af! 🙂

Gerwin Tromp

 

Harderwijk Anders