Hoe hoog wordt de nieuwe palinghal van fa de Groot?

Stadspartij Harderwijk Anders sprak maandag 21 januari met bewoners van de Grote Oosterwijck en de Kleine Oosterwijck over de plannen van herbouw van de vishal van firma De Groot.

Deze vishal brandde enkele jaren geleden uit. Het geplande gebouw kent een hoogte van 10 meter, veel hoger dan het afgebrande gebouw. Dit heeft uiteraard impact op de aanliggende panden.

SHA sprak daarna met de betrokken ambtenaren en wat wij al dachten klopte. Het bouwplan voldoet aan alle eisen en ook de welzijnscommissie heeft een positief advies gegeven. Uiteraard kunnen de omwonenden bezwaar aantekenen als de aanvraag daadwerkelijk wordt vergund.

Harderwijk Anders