Het mantelzorgcompliment

mantel

Op zaterdag 15 februari deelde Stadspartij Harderwijk Anders een eigen mantelzorgcompliment uit aan een grote groep mantelzorgers uit Harderwijk. Mensen die het verdienden om in het zonnetje gezet worden omdat zij onbaatzuchtig 24 uur per dag klaar staan voor familieleden of vrienden die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Deze mensen hebben genoten van een heerlijke lunch bij brasserie De Bank in Harderwijk. De mantelzorgers konden even lekker genieten, het hart luchten en tips en ervaringen uitwisselen.

“Mantelzorger worden, is iets dat ons overkomt. En het is belangrijk dat u als mantelzorger snel antwoord krijgt op vragen waar u mee te maken krijgt.” Aldus mantelzorgconsulente Gerrie Faber tijdens de mantelzorgactie van Stadspartij Harderwijk Anders in het campagnehuis aan de Smeepoortstraat. Bestuurslid Ytje van Oort sprak in haar openingswoord uit dat Stadspartij Harderwijk Anders daarvoor staat. Brede steun voor mantelzorgers en oplossingen op maat. Dus niet alleen vragen beantwoorden, maar de individuele situatie bekijken en ideeën aandragen die de mantelzorger enigszins lucht kunnen geven in de zware situatie waarin zij zich bevinden.

Volgens Gerrie Faber komt het mantelzorgcompliment dat door Den Haag gegeven wordt niet altijd op de juiste plekken terecht. Zorgen dat dat geld beter geoormerkt kan worden en daardoor wél op de juiste plek terecht komt, is iets waar wij van Stadspartij Harderwijk Anders hard aan gaan werken.

Harderwijk Anders