Het laatste nieuws over de vitale vakantieparken

Nieuws van het front: Vitale Vakantieparken

Enkele edities geleden berichtte ik u over Onze Woudstee die erg laat van start ging met het werken aan een toekomstvisie in het kader van Vitale Vakantieparken. De oproep die werd gegeven werd gehoord en driftig ging men aan de slag. De kogel is sinds enkele weken door de kerk. Onze Woudstee kiest ook voor een toekomst als woonwijk. Helaas was niet iedereen tevreden maar dat is ook te verwachten op een park waar diverse belangen tegenover elkaar komen te staan.

Dat betekent voor Onze Woudstee ook dat ze net als Dennenhoek, Slenck & Horst en de Ceintuurbaan het traject in gaan van het realiseren van kostbare geluidswerende maatregelen. En dat terwijl niemand op deze parken last heeft van de A28. Daar waar Harderwijkers wél veel last van de A28 hebben, wordt voorlopig niets geregeld. Haagse regelgeving zorgt voor deze soms gekke en tegenstrijdige  wereld waarin wij leven.

Voor de voornoemde parken ligt een structuurvisie klaar die zal moeten leiden tot een vernieuwd bestemmingsplan. In de laatste commissievergadering voor de vakantie konden belanghebbenden bij diverse workshops alle vragen stellen die hen op het hart lagen. In het najaar spreekt de commissie Ruimte over alles wat die avond aan bod is gekomen. Houd de agenda’s daarom in de gaten.

Het heikele punt uit de structuurvisie is de verevening, door u ook aangeduid als ‘zoenoffer’. Dit betreft een bedrag dat in relatie tot de verwachte waardevermeerdering van het huis wanneer het de bestemming ‘wonen’ krijgt voldaan moet worden ten behoeve van het regionale project Vitale Vakantieparken. Hier werd onze fractie niet heel vrolijk van. Via een rondje dat ondergetekende maakte langs de mensen op die bewuste avond in juli, maakte ik op dat men de logica achter de verevening toch wel inzag. Men gaf wel aan dat als dit écht moet, om toch wat beter naar de berekende percentages per park te kijken. Daar zou veel meer maatwerk toegepast moeten zijn. Ook hoopt men dat het voldoen van de bijdrage pas hoeft te geschieden bij de verkoop van het huis. Logisch ook want men moet immers ook al flink investeren in geluidswerende maatregelen en in het voldoen aan het bouwbesluit. Dat gaat al lastig zat worden voor sommigen. En dat terwijl niemand last heeft van het verkeerslawaai.

Het is soms een gekke wereld maar ik ben erg blij dat we nu deze raadsperiode ten einde is al zover gekomen zijn. Bedenk goed dat voordat we aan deze periode begonnen dit dossier onbespreekbaar was ondanks al zijn complexe problemen.

Wordt vervolgd. En u weet, onze deur staat altijd open. Bel of mail met één van onze fractieleden en we maken een afspraak. Suggesties en opmerkingen zijn altijd welkom!

 

Edwin Enklaar

Artikel verscheen eerder in onze nieuwsbrief

Harderwijk Anders