Harderwijk Anders wil een weekendschool in Harderwijk

Op donderdag 2 juli vergadert de gemeenteraad en zij neemt dan onder andere een besluit over de kadernota. Deze vergadering is een van de belangrijkste vergaderingen van het jaar omdat bij de kadernota bepaald wordt waar het geld naar toe gaat. Partijen kunnen dan laten zien waar ze voor staan en wat ze belangrijk vinden voor Harderwijk en Hierden.

Harderwijk Anders gaat donderdag een motie indienen waarmee we willen regelen dat er een haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar de komst van een weekendschool in Harderwijk. Is dat een soort bijles? Nee, integendeel.

Eind jaren 90 zijn er in het land diverse weekendscholen opgericht voor jongeren van 10-14 omdat dit een risicoleeftijd is gebleken, een leeftijd waarop ze bijvoorbeeld met “verkeerde vriendjes” in aanmerking komen. De weekendschool is primair bedoeld voor kansrijke jongeren uit een kansarmere omgeving en biedt die jongeren de mogelijkheid om kennis te maken met interessante vakgebieden uit de wereld van cultuur en wetenschap. Gedurende drie jaar maken ze op zondag kennis met kunst, cultuur, maatschappij en wetenschap. Ze duiken in een boeiende wereld, waarmee ze van huis uit waarschijnlijk niet zo gauw in aanraking komen. Journalisten en doktoren, advocaten en architecten, rechters en politici laten hen zien, horen en ervaren wat er allemaal bij hun vak komt kijken. Kinderen worden geïnspireerd en gemotiveerd om hun horizon te verbreden en hun kansen te vergroten waarbij hun talenten centraal worden gezet en ontwikkeld. Ze worden gestimuleerd om te geloven in eigen talenten en mogelijkheden.

Uit onderzoek naar de weekendschool is gebleken dat weekendschoolleerlingen, door deelname aan de weekendschool, zich sterker dan de controlegroep ontwikkelen op de indicatoren zelfvertrouwen, toekomstperspectieven en sociale verbondenheid.

We vinden uiteraard niet dat de gemeente een weekendschool op moet zetten maar wel vinden we dat de gemeente een haalbaarheidsonderzoekje hier naar kan doen. Wellicht kan het stadslab daar een rol bij spelen. Wanneer een weekendschool inderdaad haalbaar blijkt te zijn kan die wat ons betreft worden ondergebracht bij een bestaande organisatie.

Harderwijk Anders