Harderwijk Anders en het debat over de kadernota.

geld

Een stad in ontwikkeling

Jack van Zundert deed op donderdag 16 juni namens Harderwijk Anders het woord bij het debat over de kadernota, het belangrijkste debat van het jaar voor de gemeenteraad. De kadernota omvat de plannen die de gemeente heeft voor de komende jaren. Het vormt de opmaat voor de begroting die later dit jaar door de gemeenteraad behandeld wordt. Hij begon zijn bijdrage door aan te geven blij te zijn Harderwijk financieel ruimer in de jas zit. Dat biedt immers kansen voor onze stad die volop in ontwikkeling is.

Koopzondag

Eén van de belangrijkste onderwerpen voor Harderwijk Anders was dit jaar de koopzondag. Vorig jaar hadden we bij de kadernota al aangegeven dat we dit jaar met een voorstel voor een referendum zouden komen als de koopzondag inmiddels niet “geregeld” zou zijn. Dat is niet het geval en dus zullen we bij de besluitvorming in juli met een voorstel komen om een referendum te kunnen organiseren over dit onderwerp en andere onderwerpen. Hiervoor is een referendumverordening nodig. De roep vanuit de inwoners en vanuit de ondernemers om een koopzondag wordt steeds sterker, we kunnen dit niet negeren en we kunnen ons niet voorstellen dat andere partijen deze ontwikkelingen wel blijven negeren. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mensen steeds meer op zondag gaan winkelen en afgelopen week kwam zelfs in het nieuws dat mensen op zondag makkelijker spullen kopen dan op andere dagen.

Kinderombudsman

Ook kwam in het nieuws dat Nederland van een tweede plaats naar een dertiende plaats is gezakt qua kinderrechten. Harderwijk Anders wil graag een lokale Kinderombudsman of samen met Ermelo en Zeewolde. Sommige gemeenten hebben al zo’n lokale Kinderombudsman. De veranderingen in de jeugdzorg maken dat instanties druk zijn met administratieve handelingen en op veel plaatsen ontstaan wachtlijsten. Voor de duidelijkheid, in Harderwijk lijkt het gelukkig goed te gaan. Een lokale ombudsman kan zich ook met andere zaken bezighouden dan problemen in de jeugdzorg.

Vitale vakantieparken

Harderwijk Anders wil verder een revolverend fonds voor de vitale vakantieparken.De bewoners van de vakantieparken staan aan de vooravond van een mogelijke grote verandering van hun park. De kosten die dat met zich meebrengt zullen niet door iedereen gedragen kunnen worden. We willen geen geld weggeven maar kortdurend leningen verstrekken.

Cultuur

Cultuurpartij Harderwijk Anders wil uiteraard extra geld voor cultuur, zowel structureel als incidenteel geld, en zal tijdens de raadsvergadering van 7 juli (bij de besluitvorming over de kadernota) met een motie of amendement komen.

Tijdelijke woonruimte

De gemeente Harderwijk wil een pop-up wijk realiseren op het voormalige Struijkterrein met tijdelijke woningen voor met name statushouders en mensen met een kleine beurs. Harderwijk Anders wil niet dat mensen in deze wijk geïsoleerd raken en we dagen het college dan ook uit om met creatieve ideeën te komen, bijvoorbeeld door inzet van kunst c.q. (lokale) kunstenaars waardoor deze pop-up wijk zelfs een beetje hip zou kunnen worden…

Samen kleuren we de stad

We vragen ons af of er voldoende financiële middelen zijn voor het succesvolle project “Samen kleuren we de stad” en of er nog ruimte is voor initiatieven zoals bijvoorbeeld een jeu-de-boules baan of een schaakspel in het Hortuspark. Dat brengt niet alleen mensen in beweging maar is ook goed voor de sociale controle in dit toch wat geïsoleerde gedeelte van de binnenstad waar ook nogal eens sprake is van overlast.

Overzicht vastgoed

Jack vroeg ook aandacht voor de belofte van het college om met een overzicht te komen van openbare gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente Harderwijk. De wethouder antwoordde dat dit overzicht rond 1 juli naar de raad komt.

Parkeerplek voor motoren.

Tot slot riep Harderwijk Anders het college op om te zorgen dat motorrijders ook straks in het boulevardgebied kunnen parkeren. Op 7 juli vindt de besluitvorming rondom de kadernota plaats. Het belooft een avond te worden met veel moties en amendementen…

 

Harderwijk Anders