Harderwijk Anders blij met komst van “Village People”

Het is vandaag coming-out dag of kom-uit-de-kast-dag.  Uit onderzoek van Movisie in 2014 is gebleken dat de sociale veiligheid van LHBT leerlingen wordt belet door homofobie, transfobie en bijbehorende (voor)oordelen.

Slechts 5% van de 12-16 jarige scholieren van het voortgezet onderwijs denkt dat homoseksuele jongeren op school tegen iedereen zouden kunnen zeggen dat ze homoseksueel zijn. Uit deze cijfers kan worden opgemaakt dat tolerantie ten aanzien van LHBT nog niet vanzelfsprekend is.

Harderwijk Anders heeft een paar jaar geleden samen met de VVD een motie ingediend waarin we het college vroegen om voortaan op 11 oktober de zogenaamde Regenboogvlag te hijsen voor het stadhuis. Alleen Gemeentebelang stemde destijds tegen het voorstel en de vlag wordt dan ook sinds 2014 gehesen. Maar dat is niet genoeg.

Een paar weken geleden hebben de VVD, D66 en Harderwijk Anders een motie ingediend waarin deze partijen het college van burgemeester en wethouders verzochten om de voorlichting op scholen op het gebied van LHBT op te pakken en daarmee de sociale veiligheid en acceptatie van LHBT leerlingen binnen de gemeente Harderwijk te bevorderen. Deze motie werd aangenomen en de gemeente gaat er dan ook mee aan de slag.

Ook was Harderwijk Anders voorstander van het zogenaamde gaybrapad, een voorstel van de VVD. Met zo’n gaybrapad geef je als gemeente een positief signaal, een steuntje in de rug van de homogemeenschap. Helaas haalde dit voorstel het niet.

Harderwijk Anders is blij met en enthousiast over een nieuw initiatief in Harderwijk, genaamd “Village People”. Dit is een groep LHBT-ers die, met financiële steun van de gemeente Harderwijk (!),  film-, dans- en thema-avonden organiseert en daarmee LHBT-ers van alle culturen uit Harderwijk en de regio bij elkaar brengt. Harderwijk Anders vindt dit een prachtig initiatief. Het eerste feest staat gepland op 28 oktober en wordt gehouden in de voormalige officiersmess. Deze avond is voor iedereen toegankelijk.

Harderwijk Anders