Getrouwd worden door een bekende? Wat ons betreft mag dat!

screenshot-2016-10-17-at-19-53-26

In verschillende steden in het land is het al mogelijk om trouwambtenaar voor 1 dag te zijn, zodat je een trouwerij NOG persoonlijker kan maken. In Harderwijk kan dit nog niet, Harderwijk Anders maakt dit graag mogelijk en heeft het collega daarom vragen gesteld, je leest ze hieronder:

Aan: College van burgemeester en wethouders

Postbus 149

3840 AC Harderwijk

Datum: 10 oktober 2016

Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 32 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad van Harderwijk inzake (trouw)ambtenaar voor 1 dag

Geacht college,

Er zijn mensen die de wens hebben dat hun huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die zij zelf kunnen kiezen vanwege een bijzondere en/of persoonlijke affiniteit en welke affiniteit niet kan worden geboden door iemand uit het vaste bestand van “buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand”.

De Wet voorziet er in dat in zo’n geval een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag wordt benoemd. Er zijn gemeenten die deze mogelijkheid hebben ingevoerd. Bij navraag door Harderwijk Anders bleek dit in Harderwijk nog niet mogelijk.

Het voorgaande leidt Harderwijk Anders tot de volgende vragen:

Is het college bereid in onze stad de mogelijkheid van het op verzoek benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag in te voeren. Zo niet, waarom niet?

Indien het college hiertoe bereid is, op welke termijn zou invoering mogelijk zijn?

In afwachting van uw antwoord,

Gertien Koster

Raadslid Harderwijk Anders

 

Harderwijk Anders