Gertien Koster loopt een dagje mee met de Ouderenadviseur

Afgelopen zomer heb ik input opgehaald voor ons verkiezingsprogramma bij allerlei organisaties. Ik liep een avond mee bij de nachtopvang, was aanwezig bij de wekelijkse “denktank” bijeenkomst van (voormalig) dak- en thuislozen bij Zwart-Wit en bezocht o.a. stichting De Ontmoeting, het CJG en bureau leerling zaken. Overal hoorde ik positieve geluiden over hoe het in Harderwijk geregeld is qua welzijn. Desalniettemin leven er her en der ook nog wensen en kreeg ik signalen over wat beter zou kunnen in Harderwijk. Veel van die signalen zijn we aan het verwerken in ons verkiezingsprogramma.

Ik had ook een gesprek met de directeur van Zorgdat en dat bracht mij op het idee om mee te lopen met een ouderenadviseur en dat deed ik vandaag. Vera, de ouderenadviseur, vertelde over wat zij zoal tegenkomt in haar werk. Bijvoorbeeld ouderen die graag naar De Aanleg willen verhuizen maar net een paar euro te veel inkomen hebben (het zijn sociale huurwoningen) maar ook negentigplussers die duur wonen in de wijk Drielanden en wiens spaargeld opraakt waardoor ze alsnog moeten verhuizen en daar uiteraard tegenop zien. Vera komt laaggeletterden tegen en mensen die eenzaam zijn (of lijken) maar die dat stempel absoluut niet willen. Het eenzaamheidsvraagstuk is sowieso een lastige. Harderwijk Anders wil dat dit nog creatiever wordt aangepakt, vooral het vinden van mensen die eenzaam zijn en hun motiveren om samen manieren te zoeken om uit die eenzaamheid te komen. Het probleem heeft al lange tijd de aandacht van de gemeente maar blijft een lastig vraagstuk. Ook komt het in alle leeftijdscategorieën voor. Wie goede ideeën heeft mag zich gerust bij ons melden!

Ik ging ook mee op huisbezoek, eerst naar een mevrouw die in De Aanleg woont. Het gebouw ken ik al heel lang, al was het maar omdat ik lang geleden (namens het Humanistisch Verbond) in het bestuur zat van De Aanleg. De bewoner die we bezochten mopperde over dat de bewoners van de 90 woningen van De Aanleg allemaal 5 euro per maand moeten betalen voor het onderhoud van de tuin (die niet alleen door bewoners gebruikt wordt). Dit naast de 52 euro die zij ook al betalen aan servicekosten. In de gangen van De Aanleg staan vele scootmobielen, de brandweer wil liever niet dat deze scootmobielen daar staan maar veel mensen kunnen niet eerst naar de stalling beneden lopen. De mevrouw die ik bezocht had een hele tijd last gehad van lekkage maar daar werd volgens haar niets aan gedaan. Pas nadat zij de huur niet meer betaalde kwam de verhuurder volgens haar direct in actie. Slimme actie van deze pittige oude dame. Mevrouw had stapels brieven liggen, van de gemeente en de sociale dienst. In dat, soms onoverzichtelijke, oerwoud van brieven en formulieren is een ouderenadviseur van onschatbare waarde.

Met de vergrijzing komen er steeds meer ouderen. Het is volgens mij dan ook maar de vraag hoe lang het aantal uren dat we nu beschikbaar hebben op den duur voldoende zal zijn. Ik heb Vera hartelijk bedankt voor het kijkje in haar keuken. Het is me duidelijk dat we met Vera een enorm betrokken, deskundige en bevlogen adviseur in Harderwijk hebben!

Harderwijk Anders