Gert Jan van Noort kandidaat wethouder SHA

Gert Jan Nieuw

Tijdens de opening van ons campagnehuis is Gert-Jan van Noort voorgesteld als de kandidaat wethouder voor de Stadspartij Harderwijk Anders.
Gert-Jan van Noort (1959) is getrouwd en woont in de binnenstad van Harderwijk. Hij is juridisch docent en auteur van juridische onderwijsprogramma’s. Ook coordineert hij internationale stages voor studenten. Gert-Jan is momenteel fractievoorzitter van Stadspartij Harderwijk Anders, hij zit sinds 2002 in de gemeenteraad van Harderwijk. Gert-Jan: “Het gemeentebestuur van Harderwijk en Hierden moet een cultuuromslag maken.

“In een zo snel veranderende maatschappij zal de overheid niet meer alleen bepalen, maar vooral luisteren, ogen en oren gebruiken om te weten wat er in de wijken en buurten van de stad speelt. De burgers zullen handvatten moeten krijgen om hun initiatieven en ideeën uit te voeren. Ik zie een gemeente voor me die activeert, stimuleert, initieert, stimuleert en regisseert. Dit vereist een nieuwe andere politieke koers en daar wil ik me de komende jaren voor inzetten. Open en eerlijk keuzes maken is mijn parool! Ik zal mijn uiterste best doen om onze mooie stad op koers te houden.”

Harderwijk Anders