Geen betutteling schenkingstijden voor paracommerciële instellingen in Harderwijk

sport

De Drank – en Horecawet is aangepast om wettelijk te regelen dat minderjarigen geen drank meer mogen kopen en gebruiken in cafés, sportclubs, verenigingen en supermarkten. Stadspartij Harderwijk Anders is het hier uiteraard mee eens en weet dat je als gemeente deze wettelijke regeling moet uitvoeren en handhaven. Dus geen alcohol meer voor jongeren na het sporten, muziek maken, et cetera.

In de Drank – en Horecawet staat ook een artikel dat gemeenten een regeling moeten maken voor de schenkingstijden van zogenaamde para commerciële inrichtingen en verenigingen. Onder deze inrichtingen vallen bijvoorbeeld sportclubs, culturele instellingen en wijkcentra.

Tot nu toe zijn er in Harderwijk geen problemen geweest met de vrijheid van de verenigingen, instellingen en organisaties om zelf te bepalen op welke tijden zij alcohol verkopen.

Maar het college komt met een nieuw voorstel. Alcohol kan alleen verkocht worden aan meerderjarigen tussen 14.00 en 24.00. Op zich een duidelijk voorstel en handig voor de controleurs die moeten handhaven.

Maar het is toch wat complexer.

Er zijn sportverenigingen die ’s avonds hun wedstrijden houden. Na de laatste partijen is het vaak 23.30 en dan vinden zij het gezellig om nog even na te praten met een biertje of een wijntje.

Ook zijn er culturele instellingen die graag cultureel ondernemerschap willen invullen. Lunches, exposities, symposia en voorstellingen organiseren tussen de middag bijvoorbeeld. Een alcoholische versnapering is volgens de nieuwe regeling verboden.

In de wijkcentra wordt er gebiljart, vergaderd, gedanst, gedamd en gezongen. Vaak nog alle reden om na te praten met een glas als het laat is geworden.

Alle instellingen, verenigingen en centra onderschrijven het doel om alcohol gebruik te ontmoedigen en streng te controleren op schenken aan jongeren.

Waarom dan problemen creëren?

Stadspartij Harderwijk Anders vindt dat we niet moeten betuttelen. De clubs, verenigingen en instellingen gaan verstandig om met het schenken van alcohol en weten zelf heel erg goed  hoe het gezondheidsdoel van de wet in te vullen.

Daarom pleiten wij voor een ruimere regeling. Vanaf 12.00 tot 01.00 vrijheid om zelf de schenkingstijden te bepalen!

Harderwijk Anders