Fietsers en het nieuwe station

station

Onlangs is de stedenbouwkundige visie op het stationsgebied door de raad vastgesteld. Het station krijgt een facelift en dit plan laat ongeveer zien hoe het station eruit gaat zien. Het gebouw en zijn faciliteiten zal een modernere uitstraling krijgen. Zo wordt het station toekomstbestendig en kan er in de verre toekomst misschien ooit nog een intercity stoppen. Hoe het plan exact vorm gaat krijgen wordt pas in het najaar duidelijk als het stationsgebied in de uitvoeringsfase komt.

In de visie is ook aandacht voor het verkeer rondom het station. Geen spoorwegovergang meer bij de Oranjelaan/Stationslaan maar een tunnel onder het station dat het verkeer heen en weer van het noorden naar het zuiden van Harderwijk brengt.

Hartstikke mooi allemaal, maar SHA vond dat er onvoldoende aandacht was voor het fietsverkeer dat vanuit Stadsweiden naar Stadsdennen pendelt. In de nieuwe situatie zouden de fietsers niet meer langs het station naar de Wilhelminalaan kunnen fietsen. In plaats daarvan zou het via een hoop bochtenwerk langs het Nassau Veluwe-college op de Badweg uitkomen.

Daarom hebben we een motie ingediend die oproept om de rechte verbinding die loopt van de Weiburglaan naar de Wilhelminalaan zoveel mogelijk te handhaven. Deze is unaniem aangenomen. De tekst van deze motie kunt u hier nalezen. In het najaar wordt de raad geïnformeerd over hoe dit in het uitvoering ingepast gaat worden.

Harderwijk Anders