Eindelijk een onafhankelijke commissie bezwaar en beroep !

normale-behandeling-beroep

Een vurige wens van Stadspartij Harderwijk Anders gaat in vervulling, Harderwijk krijgt per 1 november een onafhankelijke commissie van bezwaar en beroep. De partij had dit al jarenlang in haar verkiezingsprogramma’s staan. Met een onafhankelijke bezwarencommissie wordt iedere schijn van partijdigheid vermeden. Als je als burger bezwaar maakt tegen een individueel besluit van de gemeente (bijvoorbeeld de weigering om een vergunning af te geven of een verlaging van een uitkering) is het altijd zo geweest dat het college van burgemeester en wethouders zelf een beslissing neemt op het bezwaarschrift. Gelukkig is deze praktijk vanaf november afgelopen. Vanaf dan worden zaken van belanghebbenden behandeld door een commissie onder voorzitterschap van een onafhankelijke jurist. De slager keurt dan niet meer zijn eigen vlees!

De onafhankelijke commissie zal eens per maand, op een dinsdagavond,  hoorzittingen houden in het gemeentehuis. In de huidige situatie organiseert de gemeente dit zelf. Vanaf 1 november is dat dus niet meer het geval.

Harderwijk gaat samenwerken met Zeewolde en sluit aan bij de onafhankelijke commissie aldaar. Vooralsnog wordt een contract aangegaan voor drie jaar. Daarna wordt er wellicht in “Meerinzicht” verband (samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten waaronder Harderwijk) gekeken naar de invulling van deze taak. Er zijn in de gemeente Harderwijk ongeveer 70 bezwaren per jaar waarvan er zo’n 20 via bemiddeling worden opgelost en er dus ongeveer 50 bij deze commissie terecht zullen komen.

De commissie Beleid Algemeen praat op  26 september over dit onderwerp en daarna moet de gemeenteraad er nog formeel mee instemmen.

Onze politieke wens is vervuld en Stadspartij Harderwijk Anders zal enthousiast voor de installatie van de onafhankelijke commissie stemmen!

Harderwijk Anders