Een theater in de bibliotheek? Bizar, een klucht!

Een theater in de bibliotheek? Bizar, een klucht!

Uiteraard is de kop boven dit stuk niet de visie van Harderwijk Anders op het collegevoorstel met betrekking tot het project de “Stad Als Podium.”

Het is de reactie van oppositiepartijen D66 en PVDA, ze hadden hun mening al snel online staan. Uiteraard is het aan die partijen zelf hoe ze reageren maar wij vinden het jammer dat er in hun reacties veel informatie ontbreekt, dat er puur vanuit de onderbuik wordt gereageerd en dat hun keuzes niet onderbouwd worden. Hopelijk volgt die onderbouwing nog!

Wij bedrijven op een andere manier politiek. Wilt u, net als wij, uw mening baseren op feiten en stukken dan raden we u aan om op onderstaande link te klikken.

http://www.harderwijk.nl/organisatie/agendas_3209/item/vergadering-commissie-samenleving_985.html

Bij de agenda van de commissie Samenleving van 19 januari aanstaande zullen binnenkort alle bijlagen te zien zijn. Komt u vooral ook naar die openbare vergadering in het gemeentehuis, u kunt daar uw mening geven door in te spreken en luisteren naar de politieke standpunten van de verschillende partijen.

Dan de visie van Harderwijk Anders:

Wij omarmen het collegevoorstel volledig en we zijn ontzettend enthousiast over de plannen van de SAP connectie. We zien hier een collectief van partijen met verschillende achtergronden (ondernemers, evenementenorganisatoren en culturele organisaties) die bewezen hebben mooie, creatieve producties neer te kunnen zetten. Het plan dat zij gepresenteerd hebben staat bol van ambities en zoekt heel sterk de verbinding met andere partijen, waaronder Heerlijk Harderwijk en het centrummanagement. Daarmee voldoet het plan aan de opdracht die we als raad gegeven hebben.

Is Harderwijk anders dan tegen het huidige theater/ Stichting Podia Harderwijk?

Harderwijk anders is zeker niet tegen de drie podia, we hebben heel veel respect voor het werk dat men daar jarenlang gedaan heeft en nog steeds doet maar we vinden ook dat we niet meer in het bestaande theater moeten investeren. We hebben daarvoor een aantal argumenten:

Ten eerste is ook in Harderwijk de landelijke ontwikkeling te zien dat het theater bijna nooit vol zit. Het gemiddelde aantal bezoekers is 200. Als je kijkt naar steden die vergelijkbaar zijn met Harderwijk zijn er maar heel weinig theaters die de exploitatie rond krijgen. Daardoor denken wij dat een investering in een theater van dit formaat niet verstandig is voor Harderwijk.

Ten tweede vinden we dat het financiële plaatje, zoals geschetst door Stichting Podia Harderwijk, op een aantal punten niet realistisch is. Externe experts kwamen tot dezelfde conclusie nadat zij de plannen geanalyseerd hebben. Het theater schetst een beeld van de horeca exploitatie dat niet haalbaar is, helemaal in combinatie met de formatie die daar tegenover staat.

Het derde punt is de school die eigenaar is van de theaterzaal. Deze school, het CCNV, heeft een brief geschreven naar de gemeente, deze brief is overigens verstuurd nadat het plan van Stichting Podia Harderwijk verschenen was. De school geeft in deze brief een aantal zaken aan die erg belangrijk zijn in relatie tot de financiële onderbouwing van de plannen van het theater. Het gaat hierbij onder andere over het huren van de zaal door de school. Ook schrijft de school in haar brief dat zij zich niet kan vinden in de plek die het theater heeft bedacht voor het laden en lossen. Beide aspecten hebben een negatief effect op de begroting en financiële onderbouwing van de plannen van het theater.

Tot slot is uit de analyse gebleken dat het gebrek aan investeringen in de techniek er voor zorgt dat het theater na de verbouwing gelijkwaardig wordt geacht aan een ‘vlakke vloer theater’, waardoor de mogelijkheden beperkt zullen zijn. Voor de helderheid, voorgaande is niet onze mening, maar is de informatie die wij uit de analyse van de externe experts ophalen.

Is een theater op de locatie van de bibliotheek dan het antwoord?

Helemaal duidelijk is dit uiteraard nog niet, maar het concept spreekt ons erg aan. In ons verkiezingsprogramma hebben wij deze locatie al geopperd. Uiteraard zullen er hobbels zijn, maar wij gaan graag op zoek naar mogelijkheden om die weg te nemen en op te lossen. De locatie biedt in ieder geval veel voordelen zoals de ligging in het centrum, dichtbij de horeca en andere culturele instellingen en aan een mooi park. Dat een theater op de plek van de bibliotheek kleiner zal zijn dan het huidige theater is wat ons betreft geen nadeel. De bezettingsgraad van het huidige theater rechtvaardigt het door hun gewenste formaat immers niet. Wellicht komen sommige artiesten niet meer naar Harderwijk als er een kleiner theater is, maar we weten dat artiesten ook signaleren dat het theaterlandschap verandert. Wij denken dat een flink aantal artiesten met hun creatieve geesten producties gaan maken waarmee zij toch naar Harderwijk willen en kunnen blijven komen.

Wij geloven dat met de ontwikkeling van de plannen van de SAP-connectie het imago van Harderwijk een boost zal krijgen waardoor theaterproducenten graag naar Harderwijk komen, ook als het theater wat kleiner is. Bovendien zou het naar ons idee zomaar kunnen dat als we nu toch in het huidige theater investeren, we over enkele jaren tot de conclusie moeten komen dat het theater helemaal dicht moet.

Geven we het college dan een vrijbrief voor het bouwen van een theater op de bieblocatie?

Uiteraard niet. Ook voor die locatie geldt dat de financiële middelen die ermee gemoeid zijn te rechtvaardigen moeten zijn. Dat toetsen we graag aan de hand van een uitgewerkt plan!

Een ander belangrijk aspect waar we graag nog bij stilstaan is de veel gehoorde opmerking dat met het sluiten van het huidige theater de betrokken werknemer en alle vrijwilligers op straat komen te staan. Op dit vlak zouden wij graag zien dat de stichting Podia Harderwijk een beweging gaat maken richting de SAP-connectie. Tot nu toe is dat niet gebeurd en dat begrijpen wij ten dele. De stichting had immers een eigen plan. Nu er gekozen is door het college hopen we dat het theater de plannen van de SAP-connectie gaat omarmen en mee gaat doen met die plannen. Wellicht als programmeur/exploitant van de nieuwe locatie? Aan de opgebouwde expertise doen wij niks af, we zouden dan ook graag zien dat die ingezet gaan worden in de nieuwe ontwikkeling. Estrado en de Catharinakapel zijn ook onderdeel van de stichting Podia Harderwijk, daar gebeuren mooie dingen en die hebben al een plek binnen de plannen van de SAP-connectie.

Kortom, Harderwijk Anders ziet deze ontwikkeling als een hele mooie kans voor Harderwijk om voor de toekomst een goed, creatief en flexibel cultureel aanbod te realiseren.

Harderwijk Anders