Een betaalbaar programma

berekening-van-geld-11321110

Stadspartij Harderwijk Anders heeft haar verkiezingsprogramma door de ambtenaren van de afdeling financiën van de gemeente laten doorrekenen. Immers een verkiezingsprogramma presenteren dat de stad vele miljoenen extra zou kosten, die we gewoon niet hebben, is volksverlakkerij.  Dat wil onze partij natuurlijk niet. Om zeker te weten dat het ook echt zo is zijn de ambtelijke rekenmeesters voor ons aan het werk gegaan.

Wat we al dachten is ook bewaarheid. Ons verkiezingsprogramma gaat veel over een andere keuze maken, een ander accent leggen, een andere houding enz. Deze zaken kunnen veelal binnen de bestaande/lopende budgetten worden gerealiseerd en leiden niet tot aantoonbaar hogere incidentele of structurele meerkosten. Vaak is ook nog sprake van cofinanciering door derden of subsidies van bijvoorbeeld de provincie.

In algemene zin is de conclusie dat SHA de kiezers een betaalbaar verkiezingsprogramma presenteert.

Harderwijk Anders