Debat over de veranderende binnenstad c.q. de koopzondag

Op de agenda van de gemeenteraad stond op 7 juli de visie op een veranderende binnenstad.  Basis voor dit debat was een onderzoek van onderzoeksbureau BRO naar hoe de positie van de binnenstad van Harderwijk versterkt kan worden. Qua aanbevelingen staat het invoeren van de koopzondag met stip op 1. Des te vreemder dus dat deze aanbeveling bij het raadsvoorstel buiten beschouwing werd gelaten bij het stemmen over de uitkomsten van het onderzoek.

Jack deed het woord namens Harderwijk Anders. Hij gaf aan dat we in Harderwijk hypocriet zijn omdat het Dolfinarium, sportscholen, benzinepompen en dergelijke wel open mogen en winkels in de binnenstad niet. Hij riep de confessionele partijen (CDA, ChristenUnie en Gemeentebelang) op om hun verantwoordelijkheid te nemen en mensen zelf te laten beslissen hoe zij hun zondag willen doorbrengen, thuis, in de sportschool, in de kerk of winkelend in de binnenstad.

Landelijke ketens komen niet naar Harderwijk omdat er geen koopzondag is. Uit onderzoek is ook gebleken dat mensen meer geld uitgeven op zondag dan op zaterdag wanneer zij gaan winkelen. Desalniettemin houden de drie christelijke partijen vast aan de zondagsrust en leggen zij daarmee inwoners die willen kopen op zondag en ondernemers die op zondag open willen hun wil op.

D66 kwam met een amendement om er voor te zorgen dat er óók over de koopzondag gestemd zou worden. 13 raadsleden stemden tegen, 12 raadsleden stemden voor. Daarmee was het amendement verworpen. Als het amendement was aangenomen was de koopzondag een feit geweest.

Jack kondigde aan dat Harderwijk Anders na de zomer met een initiatiefvoorstel zal komen om een referendum mogelijk te maken. Inwoners van Harderwijk kunnen dan zelf laten zien wat zij willen qua koopzondag.

 

Harderwijk Anders