De visie van Harderwijk anders op de ontwikkeling van gebied Boeckhorstlaan

De gemeenteraad van Harderwijk vergaderde 7 juli onder andere over het plan voor de Boeckhorstlaan. Orhan deed het woord.  

In de commissie ruime was er ook al uitgebreid over gesproken. Dankzij de centrale ligging van de Boeckhorstlaan tussen de N302 en de A28 biedt dit gebied veel kansen voor groei als belangrijke recreatief centrumgebied voor de regio. Deze plek is al heel lang een verwaarloosd gebied tussen de stad en de Veluwe.

Harderwijk Anders vindt het plan voor de Boeckhorstlaan een mooie ontwikkeling voor Harderwijk, we omarmen deze ontwikkeling dan ook. Het plan met speelvoorzieningen, fietsmobiliteitspunt, afhaalpunt etc. is goed voor werkgelegenheid en toerisme. Fijn voor de huidige eigenaren van de huizen in het gebied dat ze op deze manier hun onverkoopbare grond kunnen verkopen.

SHA is sterk tegen betutteling en wil dus niet meedoen aan het opleggen van verkoop en marketing verplichtingen aan ondernemers. Door aandacht te vestigen op de fastfoodrestaurants doe je het totale project te kort.  

Bovendien zijn de restaurants nodig om de exploitatie rond te krijgen.  Wel hebben we zorgen over het milieuaspect  en vragen het college goede afspraken te maken voor het schoonhouden van de omgeving, dit gezien de landelijke ervaring met verrommeling rondom fastfood restaurants.

Kortom, dit plan is goed voor de werkgelegenheid, goed voor toerisme en zorgt voor opwaardering van het gebied!

 

Harderwijk Anders