De meerderheid van de Raad stemt voor de koopzondag, CDA en CU tonen zich slechte verliezers

Donderdag 7 november heeft de raad met 14-13 gestemd voor het ingaan van koopzondagen vanaf mei 2014. Een nipte meerderheid voor een onderwerp wat gevoelig ligt in onze stad. Uit de enquête bleek dat ook de ondernemers verdeeld zijn of het wel een goed plan is om koopzondagen te introduceren in Harderwijk en Hierden. Daarom geen volledige vrijheid en na twee jaar een evaluatie of het een succes is. VVD, PvdA en Stadspartij Harderwijk Anders hebben in het amendement opgenomen dat het college de verordeningen gaat aanpassen om elke maand een zondag de winkels open te doen van 12.00 tot 18.00. Samen met de ondernemers worden nog 6 andere zondagen aangewezen voor openstelling. Bijvoorbeeld tijdens de bouwvak in de zomer en de zondag voor kerst. Elke zondag is er wel een supermarkt open in de stad voor de dagelijkse boodschappen. De supermarktondernemers gaan onderling bepalen hoe het rouleersysteem wordt ingevuld.

Wij denken oprecht dat dit kansen geeft voor de winkels en bedrijven in de stad. Onderzoek heeft uitgewezen dat vooral op de zondag de gezinnen er op uittrekken om te winkelen en evenementen en attracties te bezoeken. De combinatie van dolfinarium, boulevard, horeca en terrassen in de stad kan een win – win situatie worden.

Het is nu aan de ondernemers zelf om samen met het city – management plannen op te stellen om hier een succes van te maken.

Voordat dit juridisch mogelijk is moet de regelgeving aangepast worden. Dit is een zorgvuldig proces waarbij belanghebbenden kunnen reageren. Het college heeft aangegeven dat zij uiteraard de wens van de raad gaat uitwerken. Daarom pas in februari een definitief besluit. De ondernemers hebben dan ook de tijd om roosters aan te passen, acties voor te bereiden en de pr en communicatie te regelen.

CDA en CU hebben aangegeven dat zij deze procedurele gang van zaken misschien willen gebruiken om het vaststellen van de verordeningen over de nieuwe verkiezingen te tillen. Een poging om een democratisch genomen besluit weer ter discussie te stellen. Dus opnieuw een debat over de regelgeving en dan niet meewerken om voor de verkiezingen het proces af te sluiten.

Wij zijn verbijsterd over deze naar buiten geuite strategie. Wij doen een oproep aan CDA en CU om de koopzondag te accepteren. Een politiek gevoelig verlies begrijpen wij, maar zo gaat het in een democratie. Het geeft onduidelijkheid naar de belanghebbenden en de politieke geloofwaardigheid staat op het spel. De politieke strijd over dit onderwerp is gestreden en moet niet opnieuw oplaaien tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nu is het tijd om samen met het college, de ondernemers en het city – management de koopzondag enthousiast en goed te laten verlopen!

Harderwijk Anders