Commissievergadering over coffeeshopbeleid

streetblowEnige maanden geleden stelde Stadspartij Harderwijk Anders vragen aan het college van burgemeester en wethouders over het coffeeshopbeleid in Harderwijk. De aanleiding was dat we signalen kregen dat de illegale handel toegenomen zou zijn door veranderd landelijk beleid. Bovendien moesten klanten van de coffeeshop iedere paar weken een nieuwe ingezetenverklaring halen op het gemeentehuis met alle kosten en ander ongemak van dien. Ook daar hebben we vragen over gesteld.

Op donderdag 26 september wordt het coffeeshopbeleid besproken in een commissievergadering van de gemeenteraad in Harderwijk. Het bestaande lokale beleid was aan herziening toe, ook in verband met de eerder genoemde veranderde landelijke wetgeving. Het is gebruikelijk bij coffeeshopbeleid dat de burgemeester zijn gewijzigde beleid vaststelt nadat hij van de gemeenteraad heeft gehoord wat zij vindt van het voorgestelde beleid. Hiermee kan  een breed gedragen coffeeshopbeleid worden vastgesteld.

Harderwijk telt 1 coffeeshop, Liberty aan de Vijhestraat.  Op het voorstel is gereageerd door nabij gelegen basisschool  De Rank  en door de coffeeshophouder zelf. De Rank vindt het jammer dat er geen norm geldt voor afstand tussen coffeeshop en basisscholen, voor middelbare scholen is er namelijk wel een norm. Op het schoolplein (Kerkplein) bevinden zich kwetsbare kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar en de school maakt zich bezorgd over dat deze kinderen in contact komen met verslaafden en gebruikers. Ook verslavingszorginstelling Tactus bevindt zich immers vlakbij het Kerkplein. De gemeente heeft begrip voor de opvatting van de school maar geeft ook aan dat het Kerkplein onder de openbare ruimte valt en dat de pleinwacht van de school aan de bel kan trekken bij overlast.

Met de coffeeshophouder is een gesprek gevoerd, hij geeft aan dat  door het veranderde landelijke beleid (bezoekers moeten een ingezetenverklaring overleggen) de illegale handel is toegenomen en ook de overlast. Daarnaast is  zijn omzet gedaald. Daarbij speelt mee dat gemeenten in de omgeving die een of meer  coffeeshops hebben het landelijk beleid niet uitvoeren waardoor zijn klanten daar heen gaan. Ook zou hij graag de vele buitenlandse toeristen bedienen maar dat is nu net de insteek van het landelijk beleid: géén drugtoerisme.

Er zijn gemeenten die toestaan dat coffeeshophouders een eigen legale kwekerij opzetten, dat zou de coffeeshophouder in Harderwijk ook wel willen. Er zijn ook gemeenten die zelf wiet willen gaan telen om de illegale drughandel een halt toe te roepen. Minstens 14 (grotere) gemeenten hebben aan de minister van Justitie gevraagd om te mogen experimenteren met het kweken van wiet. Wietplantages in gemeentelijke  achtertuinen zouden er volgens deze gemeenten  ook voor zorgen dat er meer toezicht is op de kwaliteit van de cannabis. Rotterdam is één van die gemeenten, Rotterdam wil de plantages op industrieterreinen zodat er geen overlast is voor buurtbewoners.  Groningen kiest voor het platteland en voert aan dat het goed is voor de werkgelegeneheid daar. Utrecht benoemt het belang van de volksgezondheid aan en stelt dat de door de gemeente geteelde wiet minder schadelijk is. De plannen van de diverse gemeenten verschillen enigszins maar een gemeenschappelijk doel is dat de gemeenten grip willen krijgen op de aanvoer van drugs bij de achterdeur van de coffeeshops.

Bij de commissievergadering gaat het om het bespreken van het ietwat gewijzigde lokale beleid. “Coffeeshopbeleid bespreken” klinkt spannender dan het waarschijnlijk gaat worden…..

Harderwijk Anders