Bloemen voor Gertien

Gertien Koster van Stadspartij Harderwijk Anders en Eelke van der Wal van het CDA namen enige tijd geleden het initiatief voor een raadsvoorstel om te komen tot een gedenkplek voor (veel) te vroeg geborenen. Die gedenkplek is nu klaar en in gebruik genomen en bevindt zich op de begraafplaats Elzenhof. Daar is een speciaal veldje met een gedenkboom en een kunstwerk in de vorm van een hekje. Ouders kunnen de naam van hun kindje daaraan bevestigen als zij dat willen. Ook kunnen ze er bloemen neerleggen of een kaarsje branden. De gedenkplek met kunstwerk is speciaal ontworpen door kunstenares Karola Pezzaro.

Vanaf 24 weken zwangerschap schrijft de Wet op de lijkbezorging voor dat een doodgeboren kindje begraven of gecremeerd moet worden. Bij een zwangerschapsduur korter dan 24 weken geldt deze verplichting niet. Ouders hadden tot voor kort de keuze om in dat geval het kindje achter te laten in het ziekenhuis (waarna het met andere foetussen samen gecremeerd wordt) of te begraven in eigen grond of een echte begrafenis of crematie met alle daarbij komende kosten. Er zijn ook mensen die hun te vroeg geboren kindje in het bos begraven of ergens anders in de natuur.

Sinds kort is er in Harderwijk dus een gemeenschappelijke gedenkplek voor overleden kindjes jonger dan 24 weken. Hiermee hebben ouders die hun te vroeg geboren kindje verloren hebben een plek om een kindje te gedenken zonder dat er een volledige begrafenis of crematie geregeld hoeft te worden. De komst van de gedenkplek is goed gecommuniceerd met het ziekenhuis en de verloskundigenpraktijken zodat zij hun cliënten die dit mee maken attent kunnen maken op deze mogelijkheid.

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 31 januari kregen Eelke van der Wal en Gertien Koster bloemen van wethouder De Kleine als dank voor dit initiatief.

Harderwijk Anders