Bas Oosten

basBas Oosten is 72 jaar, hij heeft van 2002 tot 2010 in de gemeenteraad gezeten voor Harderwijk Anders.Vanaf 2010 tot september 2013 was hij raadsopvolger voor de Stadspartij Harderwijk Anders. Daarna is hij weer raadslid geworden. In zijn werkzame leven was hij beroepsofficier bij de Koninklijke Landmacht. Hij is getrouwd, heeft kinderen en kleinkinderen en woont in het Slingerbos.

Vanaf 2002 tot heden is hij lid van de raadscommissies Beleid Algemeen en Ruimte. Ook was hij sinds 2003 lid van de Werkgroep Duale begroting, later omgevormd naar de Auditcommissie. Vanaf 2010 is hij voorzitter van deze Auditcommissie.

Zijn prikkel om de politiek in te gaan was om vanuit een andere en frisse invalshoek het anders en beter te maken in Harderwijk en Hierden. Hij ziet graag dat de burgers een actievere rol in het politiek proces spelen.

Als oud-officier moest hij bij de overstap naar de politiek een grote cultuurklik maken. Leren omgaan met de stroperigheid van veel besluitvorming viel niet mee.

Harderwijk Anders