ANBI gegevens 2014

Betreft:        Gegevens ANBI-status

Datum:        november 2014

Naam:         Stadspartij Harderwijk Anders

RSIN:          820737793

Vestigingsadres:

Tanja Groenendaal, penningmeester

Havendam 28

3841 AA Harderwijk

Doelstelling:

Het doel van de vereniging is het op plaatselijk niveau op democratische    wijze bedrijven van vooruitstrevende en vernieuwende gemeentepolitiek.

Beleidsplan:

Jaarlijks een ledenvergadering organiseren, waarin bestuur en raadsleden verantwoording afleggen aan de leden van de vereniging.

Eens in de vier jaar, bij de gemeenteraadsverkiezingen, alle bijbehorende formaliteiten regelen en de campagneactiviteiten faciliteren.

Inkomsten uit contributie, de fractievergoeding, uit de vrijwillige afdracht van raadsleden en uit giften. De contributie wordt gebruikt om de kosten te betalen die samenhangen met het functioneren van de vereniging. De fractievergoeding wordt gebruikt voor de bijkomende kosten van de fractie. De afdracht en overige giften worden gebruikt voor de vierjaarlijkse campagne en voor overige publiciteitsacties.

 

Bestuur:     

Voorzitter                Wouter Molendijk

Secretaris               Gerwin te Pas

Penningmeester      Tanja Groenendaal

Beloningsbeleid:

Niet van toepassing, de bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen onkostenvergoeding. Alleen werkelijk gemaakte kosten voor het functioneren van de vereniging kunnen bij de penningmeester worden gedeclareerd.

Jaarverslag 2013:     Zie verslagen op de website: www.stadspartijharderwijkanders.nl

Jaarrekening 2013:

Inkomen Realisatie Begroot Uitgaven Realisatie Begroot
Contributie 1.433 1.500 Bestuur 466 500
Afdracht 1.240 2.540 Leden 575 500
Fractieverg. 970 960 Fractieteam 247 960
Giften 0 0 Publiciteit 747 540
Rente 99 100 Sparen 0 2.600
Diversen 0 0 Overig 1.707 0
3.742 5.100 3.742 5.100

 

Harderwijk Anders