Amendement SHA over steunpunt huiselijk geweld, haalt het net niet.

Stadspartij Harderwijk Anders  diende op donderdag 7 november tijdens  de raadsvergadering een amendement in bij de besluitvorming over de begroting. Met dit amendement wilde SHA voorkomen dat de subsidie van het lokale steunpunt huiselijk geweld per 1 januari aanstaande gehalveerd  wordt. Er was overigens enige tijd geleden, op verzoek van VVD en ChristenUnie, afgesproken dat het steunpunt eerst geëvalueerd  zou worden  voordat de subsidie überhaupt verminderd zou worden. Dat is niet gebeurd.

Harderwijk kent sinds 2008 een lokaal steunpunt huiselijk geweld, het bevindt zich  aan de Wethouder Jansenlaan. SHA heeft het initiatief genomen tot dit lokale  steunpunt en volgt het steunpunt met veel interesse. Dit steunpunt huiselijk  geweld functioneert goed en heeft volop werk, mogelijk mede door de crisis. De mensen die er werkzaam zijn hebben aan  Stadspartij Harderwijk Anders de lokale  trends en signalen aangegeven. Zo zou er meer stalking dan gemiddeld in Harderwijk voorkomen en ook  meer oudermishandeling, met name alleenstaande moeders die door hun bijna volwassen zonen worden mishandeld. Ook zijn er meer meldingen van  ouderenmishandeling maar dat kan  te maken hebben met de landelijke  aandacht ervoor.

Het steunpunt huiselijk geweld is ook actief in de omringende gemeenten maar minder intensief. Het zou goed zijn als de regiogemeenten zouden meebetalen aan het steunpunt huiselijk geweld en daartoe worden ook al initiatieven ontplooid.

SHA  heeft advies gevraagd aan de ambtenarij ten aanzien van de dekking van het voorstel. Het is namelijk gebruikelijk om de  financiële dekking aan te geven als je met een voorstel komt. We kregen een dekking aangereikt en hebben die gebruikt. Tot onze verbazing werd die afgeschoten  door  de wethouder (Den Besten). Om die reden stemde de PVDA tegen, als het college had aangegeven dat  de deking akkoordwas had de PVDA voor gestemd. VVD, Gemeentebelang waren mede-indieners van het voorstel. Met 14 tegenstemmen en 13 voor werd het amendement verworpen.

Harderwijk Anders