Alle hens aan dek…

Wie met enige regelmaat langs het Zeepad bij Stadsweiden fietst, ziet daar vanaf de maand mei steeds meer vaartuigen liggen op en in de nabijheid van de vele kleine strandjes van de wijk. De watersport en het wonen nabij het water laten zich dan weer onmiskenbaar verenigen voor menig booteigenaar die op die wijze optimaal gebruik kan maken van zijn/haar voorliefde voor het dobberen op het Wolderwijd.

Wanneer de blaadjes vallen, wordt het tijd om de boten, surfplanken, catamarans en dergelijke netjes te bergen. Of de boten moeten netjes worden opgelegd in de haven van Harderwijk, of gaan op aanhangers mee om elders te worden opgeslagen. Zo kunnen de eigenaren in de winter hun heilige zeekoe onderhouden en keert de leemte terug aan de oevers van het Veluws water.

Op het oog niets mis mee, ware het niet dat niet elke eigenaar van een varend object zich houdt aan deze cyclus van te water laten en bergen. Er is ook een aantal kapiteins, die de liefde voor het schip uit het oog is verloren, of vindt dat het water zomer en winter van hen is. Afgedankte surfplanken en kleine bootjes liggen weg te rotten in de rietkraag en grotere boten worden drijvend te vondeling achtergelaten. Zo sierlijk als in de zomer het speeltuig de strandjes kenmerkt, zo ontsierend en milieubelastend wordt het in de winter.

De drijvende wrakken, wegrottende bootjes en slingerende planken werden onze partij een doorn in het oog. Hoe kan het toch dat dit kan geschieden zonder dat er handhavend wordt opgetreden? Is het Wolderwijd dan de aangewezen plaats om je afgedankt speelgoed te dumpen?

Dit voorjaar hebben we bij de gemeente aangedrongen op handhaving door te vragen eigenaren op te sporen, deze te sommeren hun wrakken te verwijderen en dit anders zelf te doen en de kosten van verwijderen en afvoeren te verhalen waar mogelijk op de vervuiler.

 Dat (b)leek nog niet zo eenvoudig: Tikt een bootje het strand aan is het Harderwijk die mag handhaven, drijft het op het water dan behoort deze dankbare taak Rijkswaterstaat toe. Op haar beurt echter, vond Rijkswaterstaat het allemaal niet zo spannend, het ruimen kreeg geen prioriteit omdat de bootjes geen bedreiging vormden voor het milieu, zo vond men.

In onze ogen waanzin! Hoezo geen prioriteit? Wegrottende scheepjes met mogelijk onder water staande buitenboordmotoren en wie weet wat al niet meer dat in de scheepjes is achtergelaten. In Natura 2000 gebied nota bene!

Na verzoek tot actie aan de afdeling Stadsbeheer, na mondelinge vragen in de commissievergadering aan het college hebben we uiteindelijk een motie (vreemd aan de orde) ingediend tijdens de raadsvergadering van 20 april. Eindelijk effect: onze motie werd unaniem gesteund vanuit de raad en al begin mei was de eerste actie zichtbaar bij de strandjes. De eerste bootwrakken zijn het water uitgehaald en aan andere boten hangt inmiddels de schriftelijke waarschuwing dat, indien niet tijdig wordt geruimd, er wordt geruimd en kosten verhaald worden. Het kan dus wel degelijk ANDERS in Harderwijk…

Jack van Zundert

Harderwijk Anders