Aankondiging ALV

Maandag 20 april van 20.00-22.00 uur in De Roef zullen wij onze algemene ledenvergadering weer houden. Vanzelfsprekend zijn alle leden en ook overige belangstellenden van harte welkom.

Onderstaand zijn de benodigde stukken te downloaden:

Jaarrekening 2014

Begroting 2015

Verslag 

Harderwijk Anders