29-5

Hotel voor arbeidsmigranten.
Op dinsdagavond 28 mei was HA-fractievertegenwoordiger Ben Haarhuis aanwezig bij de inloopavond in partycentrum Slenkenhorst over de toekomstige mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten aan de Groene Zoom / Harderwijkerweg.

De plannen van Veluwse architecten lagen op tafel en belangstellenden konden vragen stellen. Uit de gemaakte opmerkingen van de ongeveer 60 aanwezigen kon een voorzichtige conclusie worden getrokken dat men niet onverdeeld gelukkig was met de locatie. Men ziet veel beren op de weg en alle vooroordelen over arbeidsmigranten passeerde de revue. Men wil dit niet in een woonwijk. 

Toch is de gekozen locatie volgens Harderwijk Anders helemaal zo gek nog niet, juist omdat dit geen woonwijk is volgens ons beeld….
En ja, hoewel de officiële meldingen van overlast van arbeidsmigranten in Harderwijk meevallen, moeten we inderdaad ook aandacht hebben voor mogelijke overlast. 
De initiatiefnemer: “Het pand krijgt 24 uur per dag een beheerder. Er is mogelijkheid voor ontspanning, internet, tv-zaal, fitness, misschien een restaurant en een biljart. De arbeidsmigranten wonen er kort, van een week tot enkele maanden.’’ Dus de plannenmakers nemen hun taak serieus. Het is aan de gemeente vervolgens om te handhaven, net als in ieder andere straat of wijk.

HA vindt het een voorbeeld over hoe we ook om zouden kunnen gaan met de huisvesting van jongeren. Bijvoorbeeld bij het Station / VSE-terrein. Op een scholencampus en bij het station past op termijn prima een hotel. Net als in het plan voor het migrantenhotel zou je dit eerst kunnen gebruiken voor snel beschikbare woonruimte voor jongeren en op termijn voor studenten of als hotel als de woningnood verdwenen is.

Het initiatief om transparantie te geven in dit stadium van het project valt toe te juichen. Er is immers dringend behoefte aan een huisvesting, ook voor arbeidsmigranten. Dit project zal de komende maanden ongetwijfeld worden vervolgd.

Harderwijk Anders