28-04

Leegstand in winkelstraten is voor niemand prettig. Afgelopen week stond hierover een artikel in de Stentor. Zoals vaak vroeg de verslaggever ons vooraf om een reactie op dit thema. Hierbij ons volledige antwoord: 

“Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”  
De effecten van de genomen maatregelen en de steeds betere uitstraling van Harderwijk vragen tijd. 

De gemeente heeft geen invloed op de schandalig hoge tarieven bij sommige vastgoedbonzen, die nog denken dat de online markt geen invloed op hen heeft. 
Wel zou volgens Harderwijk Anders de gemeente een rol kunnen spelen bij het verstrekken van een verhuispremie vanuit bepaalde lege straatdelen, als in die andere delen de vastgoedeigenaren hun prijs laten zakken. 

Vanaf nu willen wij alleen nog dat er integrale plannen opgesteld worden en geen losse acties zoals straten af gaan sluiten van autoverkeer waardoor nog meer ondernemers het moeilijk krijgen. Nu al kunnen winkels omgebouwd worden tot woningen indien de eigenaar dit wenst. 

En gaat het niet snel genoeg: dan moet er een leegstandsverordening worden opgesteld die vastgoed eigenaren dwingt tot actie bij leegstand.

Foto en afbeelding: Stentor

Harderwijk Anders