22-05

Er komt, door het initiatief wat Harderwijk Anders samen met de VVD nam, nog voor het einde van dit jaar een plan van aanpak hoe in de gemeente Harderwijk goede huisvesting wordt gerealiseerd voor arbeidsmigranten. 

En ook hoe voorkomen kan worden dat andere woningzoekenden hinder ondervinden bij hun zoektocht naar een woning doordat het aanbod beperkt wordt door verhuur aan arbeidsmigranten.

En JA, iedereen heeft recht op een passende woning, dus ook arbeidsmigranten.
En NEE, wij zijn niet voor het aanwijzen van deze groep mensen als probleem veroorzakers. 

Wij zijn WEL voor het bij de naam noemen van problemen en uitdagingen. Wegkijken helpt niet. Tegenstemmen levert ook geen enkele woning op. Woningen die voor iedereen hard nodig zijn.

https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/woonplan-voor-gastarbeiders-596109?fbclid=IwAR2rRI7nUC8yQW3PR2AAOVbN2E3ZeK93JL8GVQJal8ZGIKVALvQ0YAuvwZI

Harderwijk Anders