22-05

Afgelopen week werd de jaarrekening van de gemeente gepresenteerd. Met hierin een mooi positief resultaat!

Als Harderwijk Anders zijn we bijzonder trots op onze wethouder Gert Jan van Noort. Uiteraard komt het resultaat tot stand in nauwe samenwerking met het hele college, raad en de organisatie. Alleen kun je niets. Ook de rol van bedrijven, organisaties en inwoners mag niet onderschat worden. Een stad ben je samen!

In het Kontakt staat een verslag van de persbijeenkomst met wethouders De Jong en Van der Wal. De beide wethouders prijzen ook hun collega-wethouder Gert Jan van Noort die er tot dusver in slaagt om de uitvoeringskosten binnen het sociaal domein ‘in de klauwen te houden’. ,,Terwijl elders in Nederland in voorzieningen moet worden gesneden die de burger écht raken, is dat in Harderwijk niet nodig”, aldus De Jong.

Hij weet trots te melden dat Van Noort regelmatig met andere gemeenten zijn expertise en kennis deelt als hem wordt gevraagd ‘hoe we dat in Harderwijk toch doen’.
Dat Harderwijk uiteindelijk 3,5 miljoen ‘in de plus’ eindigt, komt omdat de gemeentelijke rekenmeesters vinden dat de risico’s op de grondexploitatie nu veel kleiner zijn dan eerst. Daardoor hoeft de gemeente 16,5 miljoen euro minder in reserve te houden. De raad mag bepalen wat er met die 3,5 miljoen moet gaan gebeuren. Wethouder De Jong adviseert de raad alvast om het geld in allerlei spaarpotjes achter de hand te houden. Hij blikt tevreden terug. ,,We zijn trots op wat er in 2018 is bereikt door de samenwerking tussen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en het bestuur en organisatie van onze stad.” https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/harderwijk-houdt-goed-huis-595372?fbclid=IwAR2OdEIuke0OD-R8ceH36MT1EXN3l04E3U1sv2-_juF1Fc98L1FO-Ri6XMA

Harderwijk Anders