17-05

Het is volgens ons onwenselijk dat bijvoorbeeld starters en huurders op een wachtlijst, nog langer op een beschikbare woning moeten wachten, omdat deze worden bewoond door arbeidsmigranten of gekocht worden door investeerders die deze weer verhuren aan arbeidsmigranten. 

Tegelijkertijd hebben ook arbeidsmigranten recht op fatsoenlijke huisvesting en hebben we deze mensen hard nodig, bijvoorbeeld in de bouw. Zij kunnen hier niets aan doen. Uitzendbureaus moeten hier ook hun verantwoordelijkheid pakken. Zij verdienen tenslotte aan het inzetten van buitenlandse arbeiders.

HA-raadslid Henk Vermeer en VVD stelden hierover een motie op die mede ingediend werd door CDA, SGP en Gemeentebelang. Er moet volgens ons nog dit jaar een plan van aanpak komen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. En dat gaat nu gebeuren omdat, op enkele partijen na, de raad hier gelukkig mee instemde.

Harderwijk Anders