17-05 113

Uit onderzoek blijkt dat praten echt helpt als je het moeilijk hebt. 113 is bereikbaar via internet, chat of telefoon: 0900-0113

Vorige maand organiseerde Harderwijk Anders samen met 113 Zelfmoordpreventie een avond over het suïcide preventie netwerk: de zogenaamde Supranet Community. Zo’n 80 belangstellenden vanuit diverse organisaties en individueel belangstellenden bezochten deze avond. 

De noodzaak van een regionale samenwerking in de vorm van een dergelijk netwerk wordt breed onderschreven. Reden voor HA-raadslid Maarten Reckman om samen met Christen Unie, CDA, PvdA, Groen Links, SGP en Gemeentebelang in de raadsvergadering van donderdag het college te verzoeken het initiatief te nemen om te komen tot een Supranet Community in onze regio. Om samen met 113 Zelfmoordpreventie en de GGD Noord- en Oost-Gelderland hiervoor een actieplan te laten opstellen. Gezien de urgentie kon deze motie op een brede steun van de voltallige raad rekenen.

In Nederland sterven gemiddeld 5 mensen per dag aan zelfmoord. Elke dag komen er 40 mensen op de Spoedeisende Eerste Hulp na een zelfmoordpoging. Er overlijden meer mensen door zelfdoding dan door verkeersongevallen. Meer dan 1,3 miljoen Nederlanders krijgen in hun leven te maken met suïcidale gedachten. En zestig procent van de mensen die zelfmoord pleegt is niet in zicht van de zorg. Kortom, er worden signalen van suïcidale mensen gemist. 

De Supranet Community richt zich op een regionale samenwerking tussen de GGD, huisarts, wijkteam, ggz, ziekenhuis en lokale gatekeepers organisaties (samenwerking binnen regionale ketens). Zo wordt een vangnet in de samenleving gebouwd om mensen wél richting hulp te leiden. De ambitie: het aantal suïcides in Nederland de komende jaren structureel terugdringen. Door het publiek en zorgverleners bewust te maken dat aan dit maatschappelijke probleem iets te doen is. Preventie is niet alleen een taak van de zorgsector, succesvol voorkomen kan alleen door samen te werken en dat is wat beoogt wordt.

Zelfmoord is een daad van wanhoop, vaak een gevolg van een grote persoonlijke crisis. Niemand wil echt dood, maar sommige mensen willen niet meer zo verder leven. Veel van de overlevenden zijn blij dat zij na een zelfmoordpoging nog leven en hebben ervaren dat hulp helpt. 

Uit onderzoek blijkt dat praten echt helpt als je het moeilijk hebt. 113 is bereikbaar via internet, chat of telefoon: 0900-0113

Harderwijk Anders