10-05

Landelijk blijkt dat 1 op de 20 zelfstandig wonende ouderen te maken heeft met ouderenmishandeling. Harderwijk Anders stelde eerder dit jaar, samen met ChristenUnie, daarom vragen over ouderenmishandeling in Harderwijk. Het college gaf aan dat dit onderwerp weliswaar altijd is opgepakt, maar dat zij ook is geschrokken van de landelijke aantallen. 

Gisterenavond werd er tijdens de commissie Samenleving dan ook een informatieavond georganiseerd omtrent dit thema. Professionals kwamen vertellen over hun ervaringen en ook het meldpunt Veilig Thuis was aanwezig. Zij gaven aan dat er in Harderwijk in 2018 14 meldingen van ouderenmishandeling waren gedaan. Ook wezen de professionals ons erop dat er een taboe rust op het melding maken van dergelijke problemen, omdat het vaak gaat om mensen die dichtbij de oudere in kwestie staan, of omdat de oudere het simpelweg niet doorheeft. Er werd dan ook op aangedrongen om meer te doen aan het kunnen herkennen van mishandeling en daarnaast de vervolgstappen en de te bewandelen routes duidelijk te maken. 

Dit onderwerp moet wat Harderwijk Anders betreft nog hoger op de agenda komen: wordt vervolgd. 

Na de succesvolle, door Harderwijk Anders georganiseerde, informatieavond over suïcidepreventie, kwam 113 Zelfmoordpreventie dit keer ook in de raadzaal vertellen over het opzetten van een suïcidepreventie netwerk. In 2017 ontnamen 1917 mensen hun eigen leven! Dat zijn er meer dan er verkeersdoden vallen… 113 Zet in op het opzetten van regionale netwerken om dit aantal terug te kunnen dringen. We zijn dan ook blij dat zij de moeite hebben genomen om ook de rest van de raad en de mensen die niet aanwezig waren bij onze informatieavond te laten zien hoe belangrijk het is om dit netwerk lokaal op de kaart te zetten. 

Wij willen dat 113 ook in Harderwijk en omstreken een suïcidepreventie netwerk opzet en daarom zullen we op 16 mei met een motie komen om dit te realiseren! Of dit gaat lukken hangt dus af van onze medestanders en zal blijken tijdens de raadsvergadering van volgende week donderdag. We houden u op de hoogte!

Harderwijk Anders