09-05

Goed nieuws van het woningen front!

Op 8 mei tekenden Careander en Woningcorporatie UWOON een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van 48 sociale huurappartementen in Harderwijk. Een gebouw met 48 appartementen, waarvan 24 appartementen beschikbaar zijn voor reguliere sociale huur en 24 appartementen voor cliënten die zorg of ondersteuning krijgen van Careander. 

De woningen komen in het gebied tussen de Justus van Effenstraat en de Langendijkstraat, in het hart van de wijk Stadsdennen. 

Het complex wordt aardgasloos en energieneutraal gebouwd en de woningen zijn bereikbaar voor mensen met recht op huurtoeslag. Naar verwachting start de bouw in het laatste kwartaal van dit jaar.

Gisteren werd er ook een informatie bijeenkomst gehouden over de plannen. Zowel de opkomst als de sfeer waren goed. Omwonenden hadden vragen over de verschijningsvorm en de samenwerking met Careander. Naast de architect van het plan was UWOON aanwezig met mensen van afdeling Vastgoed en van het team klantencontact. Op het plaatje zie je een schets van het geplande gebouw dat bestaat uit 2 parallel liggende vleugels met daartussen een overdekt atrium.

In het najaar van 2018 waren de direct omwonenden persoonlijk al geïnformeerd over de plannen door middel van huisbezoeken van een medewerker van UWOON.

Op de website van UWOON lees je meer over deze mooie samenwerking https://www.uwoon.nl/over-uwoon/meer-informatie/nieuws/nieuwsbericht/unieke-samenwerking-met-careander-voor-nieuwbouwplan-harderwijk/?fbclid=IwAR0LUa2Qx5C6MIxEI5ECIgLkbPy4zgsebTmtp_mDTmdxSRybC-ZajkPxNzc

Harderwijk Anders