01-05

Respect voor een ieder

Respect voor geloof én afkomst én geslacht én seksuele geaardheid én… vul maar in. Tolerantie, openstaan voor elkaar en elkaar in z’n waarde laten. DAAR staat Harderwijk voor. DAAR staat Harderwijk Anders voor. 

We vinden het dan ook verschrikkelijk dat hét symbool hiervan zo is beklad. Wij veroordelen deze actie, samen met vele andere partijen. Er zijn ondertussen vanuit VVD Harderwijk-HierdenD66 Harderwijk/Hierdenen Harderwijk Anders vragen gesteld aan het college over de visie en gevolgen van en op deze actie. 

Ondertussen wordt er al gewerkt aan het herstel van ons mooie symbool: het regenboogpad. Wij zijn er trots op Regenbooggemeente te mogen zijn! https://www.harderwijksezaken.nl/nieuws/het-regenboogzebrapad-in-harderwijk-besmeurd?fbclid=IwAR2eVpIpXCaJFIp-SBV_5j8bj6BhUzBB1m3PydIL0f8tjFy5wWmH7j1gO6c

Harderwijk Anders