Commissie Samenleving

Op deze pagina

Uitleg commissie Samenleving

Uw HA belangenbehartigers in de commissie Samenleving

HA nieuws uit de commissie Samenleving

Contact met de belangenbehartigers (rechterzijde pagina)

Uitleg commissie Samenleving


Als een onderwerp politiek gevoelig, ingewikkeld of heel uitgebreid is, wordt het (voordat het in de gemeenteraad aan bod komt) eerst besproken in één van de drie raadscommissies. Tijdens de commissiebijeenkomsten wordt uitsluitend nadere informatie over een onderwerp verzameld, in de gemeenteraadsvergadering vinden het politiek debat en de besluitvorming plaats. De commissies bestaan uit maximaal twee leden per fractie en hebben een raadslid als voorzitter.

De commissie Samenleving houdt zich bezig met onderwijs, cultuur, welzijn, sport en sociale zaken.

  • Voorzitter Martijn Pijnenburg (D66)
  • Plaatsvervangend voorzitter Gertien Koster (Harderwijk Anders)

Uw HA belangenbehartigers in de commissie Samenleving


Maarten Reckman

Gerwin te Pas

Sandra Timmer

Dick Hermsen

Hans Alfons

HA nieuws uit de  commissie Samenleving


HA kiest voor aansluiting Nationale Ombudsman

24 november 2020

HA is blij met de aansluiting van de gemeente Harderwijk bij de Nationale Ombudsman. De gemeenteraad heeft daar op 4 oktober definitief mee ingestemd. Hiermee is naar onze mening de meest professionele en onafhankelijke wijze van klachtenafhandeling in tweede instantie gewaarborgd. Want natuurlijk ga je in eerste instantie met elkaar in gesprek als er een…

Lees verder

01-09-2018 – HA aanwezig bij UIT Harderwijk 2018

24 november 2020

Natuurlijk zijn we ook in het Hortuspark bij de aftrap van het culturele seizoen afgetrapt met UIT Harderwijk 2018. Op de foto Jur de Leeuw Het Hortuspark is omgetoverd tot gezellig festivalterrein met twee podia en een workshopveld. Vanaf 15.00 uur is er voor jong en oud veel te genieten: o.a. muziekoptredens, workshops, (jeugd)theatervoorstellingen, gedichten…

Lees verder

01-09-2018 – HA aanwezig bij bijeenkomst “Red mij uitzicht”

24 november 2020

HA was aanwezig bij de bijeenkomst van Red mijn uitzicht over de voorgenomen bouw van een horecagelegenheid aan de Havendam. Uit de gesprekken blijkt dat de meeste mensen niet weten hoe alles nou precies in elkaar zit. Zie ook ons eerdere bericht hierover. Maandagavond zullen vertegenwoordigers van de bewoners een gesprek met onze fractie hebben. Hierna…

Lees verder

03-09-2018 HA op bezoek bij “Zorgdat”

24 november 2020

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Het team Samenleving heeft zich op 03-09-2018 op locatie bij ZorgDat laten informeren. Vanuit ZorgDat en Humanitas wordt onder andere persoonlijke hulp geboden aan mensen met financiële zorgen. Zo is er het Financieel Café, zijn er schuldhulpmaatjes en budgetcoaches. Mensen kunnen er bijvoorbeeld terecht voor vragen en hulp rondom: Geldzaken – Het lezen van…

Lees verder

HA wenst verdere verbetering van de service bij de gemeente, toegankelijk voor iedereen!

24 november 2020

Eén van onze speerpunten is: Verdere verbetering van de service bij de gemeente, toegankelijk voor iedereen! Bijvoorbeeld een inloopspreekuur bij ambtelijke afdelingen met de garantie dat vragen binnen twee dagen beantwoord worden. Harderwijk Anders, dat is andere koek!

Lees verder

HA stelt vragen over de wachtlijst zwemles.

24 november 2020

Harderwijk Anders stelt vragen over de wachtlijst voor zwemles via het zwemfonds.   Sinds enige tijd bestaat de mogelijkheid voor kinderen uit gezinnen met een smalle beurs om het A-diploma te halen, gefinancierd vanuit een gemeentelijk zwemfonds. Per jaar kunnen achttien kinderen op deze manier geholpen worden. Harderwijk Anders is blij met de komst van…

Lees verder
CONTACT MET DE HA COMMISSIE SAMENLEVING

Stel hieronder je vraag, iets wat je ons wil laten weten of je mening over een bepaald politiek onderwerp die je met ons willen delen

Onze raadsleden zullen zo spoedig mogelijk hierover contact met u opnemen.

    PRIVACY

    Je persoonlijke gegevens zullen door ons alleen worden gebruikt om contact met je te hebben. Mochten we je gegeven ergens anders voor willen gebruiken, zullen we altijd eerst toestemming aan je vragen.

    Je bericht zullen wij anoniem behandelen. Mochten we (delen van) je tekst op onze website willen gebruiken, zullen we ook hier eerst je toestemming vragen.