HA kiest voor het starten van de pilot aan het Rappad

In de raadsvergadering van 4 oktober debatteerden wij over de Tiny Houses pilot aan het Rappad. Na lang wikken en wegen hebben we het aangedurfd om toch voor het Rappad te kiezen. Juist om te laten zien dat Tiny Houses voor verbinding in een reguliere woonwijk kan zorgen. Wij hebben naar iedereen geluisterd en zeker…

Lees meer

HA op bezoek bij informatieavond “Tiny Houses”

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Raadsleden van harderwijk Anders waren aanwezig bij de informatieavond off grid Tiny Houses, over de stand van zaken van de pilot ‘off-grid tiny houses’ in de wijk Drielanden. Bij off-grid tiny houses gaat het om kleine woonvormen die zelfvoorzienend zijn. Dit betekent dat ze niet zijn aangesloten op nutsvoorzieningen en zichzelf voorzien van energie…

Lees meer

Tiny Houses bij Rappad zo snel mogelijk bouwen.

15-08-2018 verscheen in de Stentor een artikel over de mogelijke komst van Tiny Houses bij het Rappad. Wat betreft Harderwijk Anders worden er aan het Rappad zo snel mogelijk woningen gebouwd. Zoals bijvoorbeeld appartementen voor starters en sociale huur. Harderwijk Anders is een voorstander van het ruimte geven aan Tiny Houses. Dat zijn niet zomaar…

Lees meer

2e motie HA en VVD voor het realiseren Tinyhouses (aangenomen)

Speerpunt uit ons verkiezingsprogramma: Passende woonruimte binnen 2,5 jaar voor iedereen. HA ziet “Tiny Houses” als één van de mogelijk heden om dit speerpunt te realiseren. Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met…

Lees meer

Motie HA en D66 voor het realiseren van Tiny Houses

Speerpunt uit ons verkiezingsprogramma: Passende woonruimte binnen 2,5 jaar voor iedereen. Harderwijk Anders dient hiervoor op 10-11-2016 samen met D66 de volgende motie ” Tiny Houses” in: De gemeenteraad van Harderwijk, bijeen in de openbare raadsvergadering van donderdag 10 november 2016, bij de besluitvorming over de Themabegroting 2017-2020, Constaterende dat: Er voor starters en mensen met…

Lees meer