Bestrijding van laaggeletterdheid op de basisscholen

Donderdagavond, 11 november 2021, heeft Harderwijk Anders een voorstel van de PVDA, samen met de andere partijen, unaniem aangenomen om ‘de Bibliotheek op school’ uit te breiden. Harderwijk Anders vindt bestrijding laaggeletterdheid van groot belang. De bibliotheek heeft hier een essentiële rol in. Door media in de scholen te plaatsen en deskundige lees/media consulenten te…

Lees meer

Begraafplaats als ontmoetingsplek

Op 7 oktober wordt ‘de week tegen eenzaamheid’ afgesloten. Harderwijk Anders komt die dag bij de raadsvergadering met een voorstel genaamd: “Van begraafplaats naar Ontmoetingsplek” naar voorbeeld van begraafplaats Bovenbroek in Kampen. Eenzaamheid is een probleem waarmee veel mensen dagelijks geconfronteerd worden. Naar mate mensen ouder worden, neemt de eenzaamheid verder toe. Dit is het…

Lees meer

HA dient met andere partijen een motie in omtrent bouw horecapand aan de Havendam

Gezamenlijke verklaring partijen in de gemeenteraad van Harderwijk omtrent bouw horecapand aan de Havendam. Een aantal maanden geleden is het plan voor de bouw van een horecapand aan de Havendam, net voor de nieuw geplaatste ophaalbrug, gepresenteerd door projectontwikkelaars Timmers en Breman. Zij willen dit pand bouwen met als beoogde huurder Café de Liefde. Consortium…

Lees meer

2e motie HA en VVD voor het realiseren Tinyhouses (aangenomen)

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Speerpunt uit ons verkiezingsprogramma: Passende woonruimte binnen 2,5 jaar voor iedereen. HA ziet “Tiny Houses” als één van de mogelijk heden om dit speerpunt te realiseren. Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en…

Lees meer