Afspraak is afspraak

Afspraak is afspraak, wij doen er alles aan om onze verkiezingsbeloftes na te komen! Gisteravond heeft HA, samen met VVD, CU, CDA en SGP, een voorstel ingediend om een deel van de door het college voorgestelde woonlasten verhoging voor inwoners terug te draaien. En dit voorstel is gelukkig aangenomen. In het coalitieakkoord hebben we aangegeven…

Lees meer

RAAMPOSTER HULP GEVRAAGD

Deze raamposter is bedoeld om te laten zien of je in deze lastige tijd hulp nodig hebt.Je kunt de poster downloaden en uitprinten en achter je raam plaatsen. DOWNLOAD DE POSTER Lukt dat niet, stuur ons dan een berichtje, dan kijken we wat we kunnen regelen. Laten we elkaar een hart onder de riem steken…

Lees meer

ANBI gegevens 2018

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Lees meer

ANBI gegevens 2019

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

Lees meer

28-04

Leegstand in winkelstraten is voor niemand prettig. Afgelopen week stond hierover een artikel in de Stentor. Zoals vaak vroeg de verslaggever ons vooraf om een reactie op dit thema. Hierbij ons volledige antwoord:  “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”  De effecten van de genomen maatregelen en de steeds betere uitstraling van Harderwijk vragen tijd. …

Lees meer

20-05

Uit onderzoek van het RIVM bleek onlangs dat Harderwijk een percentage van 92.9% haalt als het aankomt op de bof-mazelen-rodehond vaccinatie (BMR). Dit lijkt misschien een mooie score, maar de WHO handhaaft een vaccinatienorm van 95% om veiligheid te kunnen waarborgen.  Er zijn steeds meer meldingen van mazelenuitbraken op kinderdagverblijven in het land en ook…

Lees meer

19-05

Toilet Houtwalgarage 24/7 open voor minder-validen en mensen met maag- en darmziekten.  Het invalidentoilet in de parkeergarage op de Houtwal in het centrum van Harderwijk is straks ook 24 uur per dag beschikbaar voor niet-parkeerders. We zijn blij dat dit idee van HA-raadslid Gertien Kosterunaniem in de gemeenteraad is aangenomen. Mensen die gebruik willen maken van…

Lees meer

17-05

Het is volgens ons onwenselijk dat bijvoorbeeld starters en huurders op een wachtlijst, nog langer op een beschikbare woning moeten wachten, omdat deze worden bewoond door arbeidsmigranten of gekocht worden door investeerders die deze weer verhuren aan arbeidsmigranten.  Tegelijkertijd hebben ook arbeidsmigranten recht op fatsoenlijke huisvesting en hebben we deze mensen hard nodig, bijvoorbeeld in…

Lees meer

17-05 113

Uit onderzoek blijkt dat praten echt helpt als je het moeilijk hebt. 113 is bereikbaar via internet, chat of telefoon: 0900-0113 Vorige maand organiseerde Harderwijk Anders samen met 113 Zelfmoordpreventie een avond over het suïcide preventie netwerk: de zogenaamde Supranet Community. Zo’n 80 belangstellenden vanuit diverse organisaties en individueel belangstellenden bezochten deze avond.  De noodzaak…

Lees meer

10-05

Landelijk blijkt dat 1 op de 20 zelfstandig wonende ouderen te maken heeft met ouderenmishandeling. Harderwijk Anders stelde eerder dit jaar, samen met ChristenUnie, daarom vragen over ouderenmishandeling in Harderwijk. Het college gaf aan dat dit onderwerp weliswaar altijd is opgepakt, maar dat zij ook is geschrokken van de landelijke aantallen.  Gisterenavond werd er tijdens…

Lees meer