Motie HA en D66 voor het realiseren van Tiny Houses

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Speerpunt uit ons verkiezingsprogramma: Passende woonruimte binnen 2,5 jaar voor iedereen. Harderwijk Anders dient hiervoor op 10-11-2016 samen met D66 de volgende motie ” Tiny Houses” in:   De gemeenteraad van Harderwijk, bijeen in de openbare raadsvergadering van donderdag 10 november 2016, bij de besluitvorming over de Themabegroting 2017-2020, Constaterende dat: Er voor starters en…

Lees meer

Rare wereld

Rare wereld Als klein jongetje heb ik mij al vaak verbaasd over de grote mensenwereld. Ik zat op een katholieke lagere school met alleen maar jongens. Het ‘zwakke’ geslacht was volstrekt uit den boze. Een in absolute zin ridicule en onnatuurlijke situatie natuurlijk en ook nog gedirigeerd door mannen gekleed in een waanzinnige damesoutfit. Tja,…

Lees meer

Nieuwsbrief 2016-4

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Je kunt de nieuwsbrief downloaden en op je scherm lezen en je kunt de nieuwsbrief hier op de website lezen. Als je op de nieuwsbrief klikt zie je links onderaan een navigatie menu, waarmee je met de pijltjes voor-en achteruit door de nieuwsbrief kunt gaan. Het plus en min teken zijn voor het vergroten…

Lees meer

Een theater in de bibliotheek? Bizar, een klucht!

Een theater in de bibliotheek? Bizar, een klucht! Uiteraard is de kop boven dit stuk niet de visie van Harderwijk Anders op het collegevoorstel met betrekking tot het project de “Stad Als Podium.” Het is de reactie van oppositiepartijen D66 en PVDA, ze hadden hun mening al snel online staan. Uiteraard is het aan die…

Lees meer

Nieuws van het front

Nieuws van het front Onlangs bracht de commissie Beleid Algemeen een bezoek aan de Dennenhoek, Ceintuurbaan en Slenck & Horst. Daar hebben de woordvoerders van alle raadsfracties kennis kunnen nemen van de vergevorderde plannen van deze parken. De Dennenhoek dat zich gaat richten op arbeidsmigranten, de Ceintuurbaan dat zich gaat richten op duurzaamheid en Slenck…

Lees meer

Koopzondag

Voors en tegens koopzondag Harderwijk Waarschijnlijk is het u al opgevallen: uw aller Nieuwsbrief staat bol van de voors en tegens de koopzondag in Harderwijk. Het onderwerp is al geruime tijd een hot item in onze oh zo fraaie Hanzestad. Dat Stadspartij Harderwijk Anders al jaren fervent voorstander is, zal geen geheim zijn. Maar wij…

Lees meer

Update Gertien

Een paar weken voor het zomerreces heb ik Jack van Zundert gevraagd om mijn taken als fractievoorzitter van mij over te nemen tot na de zomervakantie. Gelukkig was hij graag bereid om dat te doen. De aanleiding was dat ik sinds januari een andere baan heb gekregen bij het bedrijf waar ik al een aantal…

Lees meer

Vanuit het stadhuis

Integraal werken Cultuuromslag was en is een belangrijk speerpunt van het college bij aanvang van onze werkzaamheden in 2014. Mooi gezegd, maar wat bedoel je hiermee en wat zijn de resultaten vraagt u zich af. In mijn portefeuille ben ik verantwoordelijk voor zorg en vanaf 2015 zijn onze doelen eigen regie, eigen kracht, een gezinsplan, samenredzaamheid en zorg…

Lees meer

Van de voorzitter 2016-4

Van de voorzitter Het kan anders / daar gaan we heen In de twee laatste nieuwsbrieven begon ik mijn bijdrage met “Kan het anders en waar gaan we heen”. Dat hoeft nu niet meer, want na de workshops en de individuele gesprekken met de bestuursleden, wethouder en fractieteamleden hebben we in de laatste Algemene ledenvergadering…

Lees meer

Vanuit de fractie

De dilemma’s van een fractie… Stadspartij Harderwijk Anders mag met trots spreken over een brede fractie. We hebben gemiddeld zo’n man of tien aan onze tafel zitten op maandagavond en de laatste tijd zijn er maar liefst vijf nieuwe mensen bijgekomen, Pieter, Bourak, Ben, Geertje en Kimberley. Met deze laatsten hebben we niet alleen meer…

Lees meer