BEN JIJ ONZE FRACTIESECRETARIS?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Harderwijk Anders groeit, dat zorgt er ook voor dat steeds meer inwoners van Harderwijk en Hierden contact met ons opnemen via mail, Facebook en telefoon. Daarnaast weten ook organisaties en bedrijven ons te vinden. Er komt dus veel op ons fractieteam af en we willen al deze verzoeken op de juiste manier behandelen. Hier hebben we hulp bij nodig en daarom zijn we op zoek naar een secretaris m/v voor het fractieteam.

De secretaris:
is gericht op het ondersteunen van het fractieteam;
 is initiatiefrijk en gericht op samenwerken;
heeft een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
is zorgvuldig en is in staat overzicht te houden over voortgang van processen;
houdt overzicht over de moties, amendementen en toezeggingen;
heeft plezier in het ontvangen, doorgeleiden en archiveren van ingekomen stukken;
beschikt over goede computervaardigheden (Word, Excel, social media etc)

 Taken en verantwoordelijkheden
De secretaris vervult binnen het fractieteam een cruciale rol. Hij/zij is de spin in het web doordat alle informatie vanuit bijvoorbeeld College/Griffie of inwoners en organisaties via de secretaris verloopt.

Samen met de fractievoorzitter is de secretaris verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda. Het is mogelijk dat andere fractieteamleden agendapunten inbrengen. De actie & besluitenlijst van het fractieteamoverleg kán door de secretaris worden gemaakt, maar deze taak kan ook door een ander lid worden vervult.

Daarnaast verricht hij hand-en-spandiensten voor het fractieteam, zoals het helpen opstellen van persberichten, het uitzoeken van vragen, berichten plaatsen op sociale media, het actief bijdragen aan (permanente) campagnes en de procesbegeleiding van moties, amendementen en vragen.

 Tijdsbesteding aan fractiewerkzaamheden:
Het is de bedoeling dat de secretaris alle maandagavonden (van 20.00 tot +- 22.00) vrijhoudt voor het bijwonen van de bijeenkomst van het fractieteam, daarbuiten naar schatting nog 1 dagdeel per week beschikbaar is voor de andere klussen en dat hij/zij de Harderwijker politiek actief volgt. Eigen initiatief wordt gewaardeerd.

 Wat wij zoeken:
Affiniteit met politiek in het algemeen en Harderwijk Anders in het bijzonder (voor programma zie https://www.harderwijkanders.nl/fractie/2a-programma-2018-2022/)
Affiniteit met de gemeente Harderwijk en haar lokale politiek.
Kennis van en ervaring met schrijvend werk.
Flexibiliteit, zelfstandigheid en initiatiefrijkheid.

 Wat wij bieden:
Een leuke en relatief laagdrempelige manier om het lokale politieke werk van dichtbij mee te maken Hij/Zij kan op deze manier een steentje bijdragen aan hoe Harderwijk Anders zich daarin positioneert. Hij/Zij levert een essentiële bijdrage in een leuk team die al je persoonlijke inzet waardeert. Hij/Zij zal door het fractieteam ingewerkt worden op de terreinen waar hij/zij nog minder bekend mee is.

Interesse? Meld je dan aan voor een gesprek! Dat kan via een PB of een mail naar info@harderwijkanders.nl

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Harderwijk Anders