Nieuws van het front: Tiny Houses

Tiny Houses

Op woensdag 25 januari organiseerde onze partij een informatieavond over het nieuwe woonfenomeen: Tiny Houses. Mensen van de Stichting Tiny Houses namen ons en de vele geïnteresseerden die naar een gezellig Walhalla op het Strandeiland waren afgekomen, mee langs de geschiedenis van Tiny Houses en alle creatieve mogelijkheden die dit concept biedt.

Tiny Houses, de term zegt het al, zijn kleine huisjes die veelal door bewoners zelf zijn ontworpen. Het idee erachter is vooral duurzaamheid waarbij zelfvoorzienend zijn en het niet meer gebruiken dan dat je nodig hebt centraal staan.

Door te wonen in een microwoning kun je bijvoorbeeld flexibel zijn door bij verhuizing gewoon je huis mee te nemen. Ook betekent het dat je leven niet hoeft te bestaan uit het werken om je woonlasten te kunnen betalen.

Je leven zo inrichten zoals je dat zelf wilt, is iets dat in de vezels van Stadspartij Harderwijk Anders zit. Vandaar dat we hier vorig jaar onmiddellijk enthousiast van werden en het ondertussen zover hebben weten te schoppen dat het beschreven is in de startnotitie die zal leiden tot de nieuwe woonvisie van Harderwijk.

Het punt is dat Tiny Houses niet zomaar voor permanente bewoning gebouwd mogen worden. Net als op de vakantieparken stuit dit concept op zaken als bouwbesluiten en omgevingswetten. Er zijn echter creatieve oplossingen denkbaar. Zo biedt Den Haag gemeenten die zich daarvoor aanmelden de mogelijkheid om tijdelijk te experimenteren met nieuwe concepten door vrijstelling van wetten voor bepaalde gebieden te geven. Goede ervaringen kunnen leiden tot permanente verankering in de nieuwe omgevingswet.

U begrijpt dat wij onze gemeente hebben opgedragen om ook zo’n experimentele status aan te vragen. We werden daarbij met uitzondering van het CDA gesteund door de gehele gemeenteraad. Voorwaarde is dat we met initiatiefnemers een gebied met plan hebben aangewezen om mee te experimenteren. Dan kan dat in oktober aangevraagd worden.

Het vinden van initiatiefnemers is nog wel even iets dat op gang moet komen. Er is veel interesse weten wij maar we merken dat initiatiefnemers wachten op de gemeente en vice versa. We blijven er bovenop zitten en hopen dat het enthousiasme niet wegebt.

Edwin Enklaar

(Bron: Stichting Tiny Houses)

Harderwijk Anders